Selv om det gikk bra å gjennomføre landstinget digitalt, tror jeg nok de fleste av oss også kjente på at det blir veldig bra å møte hverandre fysisk igjen så snart det blir mulig. 

Det var godt å kjenne på fellesskapet, og samle organisasjonen om viktige spørsmål for å ta beslutninger om retningen vi ønsker for organisasjonen. Jeg veldig glad for at strategien vår som ble vedtatt på forrige landsting, med visjonen “Rundt våre leirbål er det plass til alle”, har så stor oppslutning og vekker så stort engasjement. Lørdagens påvirkningstorg ga mange gode forslag og innspill til hva vi som grupper, kretser og forbund, kan gjøre de neste årene  for å nå målene våre i strategien.  

Det var en viss spenning knyttet til saksbehandlingen av landsstyrets forslag til nytt speiderløfte, og endringsforslagene som var kommet inn. Men at det til slutt ble så stor oppslutning om den nye formuleringen “Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven”, viser tydelig at organisasjonen virkelig tar på alvor at vi skal være en organisasjon der alle er velkomne. Sammen med stor oppslutning om foreslåtte prioriteringer i strategi og økonomiske rammer, har landsstyret og resten av organisasjonen fått et tydelig mandat fra landsting, om hva vi ønsker å oppnå og hvordan vi skal jobbe de neste årene. 

Vi fikk også et nytt landsstyre med masse engasjement, evner og pågangsmot for arbeidet som ligger foran oss - så dette lover godt for fremtiden! Og takk til det avtroppende landsstyret som til tross for begrensninger og en utfordrende periode pga av koronapandemien, har gjort et svært godt arbeid, vært tydelige på hvor vi vil, og vist stort engasjement for organisasjonen. Og ikke minst til avtroppende landssjef Gunvor for hennes fantastiske innsats for organisasjonen gjennom ti år i landsstyret, og de fire siste som landssjef. 

Det er godt å kjenne på at vi til tross for et år med pandemi og begrensinger for aktiviteten, så er organisasjonen i utvikling og vi har tydelige skritt fremover på andre områder. Og nå er det bare ett år igjen til landsleir, tenk det. Vi har mye å glede oss til!

 

Speiderhilsen, 

Svein Olav, generalsekretær