– Jeg har et stort hjerte for KFUK-KFUM-speiderne, og finner drivkraft og motivasjon i formålet og verdiene våre, sier Svein Olav. 

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med landsstyret, administrasjonen, frivillige og samarbeidspartnere for å få det beste ut av hverandre, for å nå målene vi har satt oss, og for at flere skal få oppleve KFUK-KFUM-speiding. Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven! 

Generalsekretær Svein Olav Ekvik Svein Olav Ekvik har vært ansatt i organisasjonen siden 2003, og har hatt mange roller og oppgaver som har gjort ham godt kjent med speiderarbeidet. Han har hatt sine hovedoppgaver innenfor kommunikasjon og markedsføring, bl.a. på nett og i medlemsblader, og har i ulike perioder vært stedfortredende og assisterende generalsekretær. Siden februar har han også fungert i rollen som generalsekretær. Svein Olav er utdannet sivilmarkedsfører, har studert kristendom grunnfag med vekt på ungdomsarbeid og har en påbegynt Master of Management fra BI. 

Svein Olav har en liten familie med kone og en datter på to år, og er ellers glad i friluftsliv, reiser, musikk, god mat, idrett og sitt kjære fotballag Stabæk. 

Retter blikket fremover 

– Vi har de siste årene jobbet med mange store prosjekter. Nytt program, ny ledertrening, og verktøy som nytt medlemssystem, sentral innkreving av kontingent og nye nettsider, er viktige fundament for at lederne og gruppene våre skal ha gode forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid. Fremover vil det bli viktig å få dette til å fungere best mulig og samtidig ta tak i noen av de utfordringene vi har. 

– Når ny strategiplan skal utarbeides er det viktig å ta på alvor de utfordringene gruppene har. Jeg tror fokus på gode ledermiljøer og lederrekruttering, åpenhet og inkludering, forenkling av administrasjon, og samarbeid vil være viktig for at vi skal få til ytterligere vekst og enda bedre kvalitet i arbeidet. 

En grundig prosess

– Ansettelse av ny generalsekretær har vært hovedfokus for landsstyret så langt i valgperioden. Det har vært en grundig prosess, med flere intervjurunder, caseoppgaver og referansesjekk, som alle på sin måte har siktet mot å ikke bare finne noen med kvalifikasjoner som passer, men også få frem refleksjon bak motivasjonen for søkerne, sier landssjef Gunvor Meling. 

– Svein Olav kjenner KFUK-KFUM-speiderne godt, og har på mange måter vært en viktig kontinuitetsbærer i administrasjonen og organisasjonen over lengre tid. At han likevel konsekvent henter inn ny kunnskap og kommer med nye perspektiver, og samtidig er åpen og lyttende til andre, bidrar til å bygge en kultur der det å komme med nye ideer er positivt, og sikrer at vi ikke gror fast som organisasjon. 

– Jeg er utrolig glad og takknemlig for tilliten, og for å få muligheten til å være generalsekretær i en så fantastisk organisasjon som KFUK-KFUM-speiderne, avslutter Svein Olav. 

Svein Olav Ekvik tiltrer stillingen 1.08.2017. Vi ønsker ham hjertelig velkommen som ny generalsekretær!