Organiserte aktiviteter som speidermøter regnes ikke som sosiale sammenhenger. Da kan flere møtes, så lenge smittevernregler som avstand følges. Dette betyr at organiserte, enkeltstående gruppe- og kretsarrangementer som samlinger, turer/leire, ledermøter, kurs o.l. med inntil 200 deltakere kan gjennomføres så lenge man kan oppfylle kravene ovenfor og anbefalingene fra helsemyndighetene (se lenken over). 

KORRIGERING! I informasjonen som ble lagt ut tirsdag (27. oktober) skrev vi at det maksimalt var mulig å samle 50 deltakere for enkeltstående aktiviteter. Dette var feil. Grensen er på 200 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det.

Oppdaterte råd for speideraktiviteter 29. oktober 2020

  • Speideraktivitet har fulgt retningslinjer for breddeidrett for barn og unge. Der anbefales det maksimalt 20 deltakere når man er i aktivitet.
  • De ukentlige speideraktivitetene skal foregå i små, faste grupper. 
  • Begrens nærkontakt i størst mulig grad, og hold én meter avstand til andre når det lar seg gjøre.
  • Vi oppfordrer til å ha møter og aktivitet utendørs. Det er større sannsynlighet for smitte innendørs og vi oppfordrer derfor sterkt til å ha møter utendørs. Vi anbefaler at man unngår å møtes i private hjem.
  • Arrangementer i speidergruppa eller kretsen på offentlig sted innendørs eller utendørs, som f.eks. grøtfest på speiderhytta eller gruppeting i menighetshuset, har en grense på maksimalt 200 deltakere, såfremt smittevernet ivaretas og lokale bestemmelser tillater det.
  • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.
  • Ha god hånd- og hostehygiene.
  • Bruk av munnbind er anbefalt om man ikke kan overholde én meter. Sjekk hva som gjelder for din kommune.

Følgende krav gjelder for arrangementer i gruppa eller kretsen

VIKTIG! Retningslinjene er basert på nasjonale retningslinjer og anbefalinger, og lokale forhold og bestemmelser kan i noen tilfeller innebære strengere restriksjoner enn dem som er beskrevet her. For eksempel kan det være pålegg om ikke å blande speidere som går på forskjellige skoler. Se lokale retningslinjer på kommunen sine sider eller ta kontakt med din kommune dersom du er i tvil.

Se hele koronaveilederen på kmspeider.no/koronaveileder.