Synliggjøre speiding i Norge

Begge styrene var veldig fornøyde med samlingen som tydeliggjorde en intensjon om tettere samarbeid for å fremme speiding i Norge, skape større og bedre møteplasser og være mer synlige i samfunnet. 
 
Muligheter som ble diskutert var blant annet felles profilering av speiderne i Norge med et mål om at flere får oppleve speiding, uavhengig av forbund. For å gi mer tyngde til samfunnsdebatten, ble det også diskutert muligheter for felles deltagelse på Arendalsuka, samt mulighetene for å stå sammen i uttalelser, kronikker og debattinnlegg i saker der det er naturlig.


Styrene hadde gode samtaler om samarbeid fremover. 

Sammen om arrangementer

Styrene var enige om å videreføre det gode samarbeidet rundt felles NM i speiding og Roverfemkamp, og felles gjennomføring av det internasjonale roverarrangementet Roverway i 2024. Styrene ga sin støtte til arbeidsgruppa som jobber med arbeidet frem mot én felles landsleir for speiderne i Norge. Styrene diskuterte også mulighetene for aktivt å vurdere samarbeid om andre nasjonale arrangementer.

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) skal være best mulig rigget for bedre samarbeid og håndtering av store arrangementer i fremtiden. Derfor ønsker styrene å kartlegge om det kan ivaretas innenfor dagens rammer i Spf, eller om det kan få konsekvenser for fremtidig organisering. Samtalene om dette fortsetter, men styrene er glade for å igjen kunne møtes for å diskutere gode løsninger som styrker samarbeidet om speiding i Norge. 

Tekst: Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne