Regjeringen gjennomfører det første trinnet i gjenåpningsplanen fra natt til fredag 16. april, og åpner for at lokale fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt, både inne og ute. Det vil si at organisert speideraktivitet kan fortsette.

  • To-meteren går tilbake til én-meteren. Hold minst en meter avstand til andre.
  • Dersom det er nødvendig med nærkontakt under aktiviteten, kan enmetersregelen fravikes. 
  • Vi anbefaler at all speideraktiviteter gjennomføres utendørs.
  • Unngå å samle personer fra flere kommuner.
  • For voksne personer er det igjen lov med organisert fritidsaktivitet. Ved innendørs aktivitet skal det være i grupper på maks 10 personer med en meters avstand. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres om det er mulig å holde en meter avstand.

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler: 

  • Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner anbefales å utsettes eller avlyses. 
  • Utendørs arrangementer kan ha inntil 200 deltakere uten fastmonterte seter, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 10 deltakere uten fastmonterte seter og 100 deltakere hvis alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Likevel kan fritidsaktiviteter for barn og unge opptil 20 år samle inntil 50 deltakere fra samme kommune uten fastmonterte seter.  

Mange kommuner har strengere retningslinjer. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

En full oversikt over de nye regjeringstiltakene fremlagt 23.3.21 finner du her. Vi vil oppdatere veilederen når det kommer langvarige tiltak.

Du kan lese nyhetsbrevet her eller se mer i vår koronaveileder.