Lokale fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt, både inne og ute. Det vil si at organisert speideraktivitet kan fortsette. 

  • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold minst to meter avstand til andre.
  • Dersom det er nødvendig med nærkontakt under aktiviteten, kan tometersregelen fravikes. 
  • Vi anbefaler at all speideraktivitet gjennomføres utendørs.
  • Unngå å samle personer fra flere kommuner, og utsett arrangementer og konkurranser. 
  • For voksne personer, har regjeringen gitt forbud mot alle organiserte fritidsaktiviteter innendørs. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres om det er mulig å holde avstand.

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes sammenkomster på offentlig sted. Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementer ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 20 personer med faste, tilviste sitteplasser.
  • Innendørs arrangementer kan ha inntil 50 personer på fritidsarrangementer for personer under 20 år som tilhører en speidergruppe i samme kommune.
  • Utendørs arrangementer kan ha inntil 50 personer.

Nå er det mange kommuner som har økt smittetrykk og strengere retningslinjer. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

En full oversikt over de nye regjeringstiltakene fremlagt 23.3.21 finner du her. Vi vil oppdatere veilederen når det kommer langvarige tiltak.

Du kan lese nyhetsbrevet her eller se mer i vår koronaveileder.