Avhengig av møtetype, kan våre aktiviteter enten regnes som faste organiserte fritidsaktiviteter eller som arrangement på offentlig sted. 

Faste organiserte fritidsaktiviteter (speidermøter):

Utendørs

 • Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

 • Utendørsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres som normalt uten krav til avstand og uten antallsbegrensning.

 • Voksne over 20 år kan ha organisert fritidsaktivitet utendørs som normalt, med aktivitet uten krav til avstand.
   

Innendørs

 • Barn og unge under 20 år kan ha organiserte fritidsaktiviteter innendørs med maks 20 personer, det gjøres unntak fra maksimum antall dersom alle deltakerne er fra samme kohort.
 • Barn og unge under 20 år kan ha aktiviteter uten krav til avstand.  
 • Voksne over 20 år kan ha organisert fritidsaktivitet innendørs, med anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand.  
   

Arrangementer på offentlig sted

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes andre møter og sammenkomster på offentlig sted, for eksempel årsmøte. Speiderlokalet kan regnes som et offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler:

 • Alle anbefales å holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. 
 • Det stilles krav til smittevern, avstand og munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand.
 • På arrangement for barn og unge kan de under 20 år ha aktiviteter uten krav til avstand.
   

Utendørs

 • Utendørs arrangementer tilknyttet organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan skje uten antallsbegrensning for deltakerne og med et nødvendig antall voksne. Dersom det er flere enn 100 personer til stede, skal det ikke tilrettelegges for publikumsområder eller bruk av innendørs fasiliteter med unntak av toalettfasiliteter.
   

Innendørs

 • Ingen anbefaling om å utsette eller avlyse arrangementer innendørs knyttet til organiserte fritidsaktiviteter som samler barn og unge under 20 år fra ulike steder.
 • Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 200 personer ved bruk av slike sitteplasser.
   

Endringene gjelder fra og med midnatt natt til fredag 14. januar. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, med ny vurdering 1. februar.

Vi følger FHI og LNU sine retningslinjer. Les mer informasjon på LNU sin nettside her. Det kan være egne lokale restriksjoner. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

Du kan lese mer om de nye smitteverntiltakene på Regjeringen sine sider.

Du finner startsiden for veilederen her.