Teksten er hentet fra Lederforum nr. 4 - 2022

Landsstyret ønsker gjennom endringene en mer inkluderende praksis der bruk av verdensmerkene knyttes til medlemskapet vi har i verdensorganisasjonene fremfor kjønn. Tilsvarende endringer er også gjort i Norges speiderforbund (NSF), slik at vi får en lik praksis for alle speidere i Norge.

Praksisen har før vært at jenter bruker WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) sitt merke mens guttene bruker WOSM (World organisation of the Scout Movement) sitt merke på speiderskjorten.

En del har reagert på på at dette kan virke ekskluderende på de som ikke assosierer seg med det kjønnet de er født med. Etter tidligere avklaringer i landsstyret, og i dialog med KFUK-utvalget har det i praksis vært stor valgfrihet i bruk av verdensmerkene. Det vil fortsatt være valgfritt om du vil bruke en eller begge merkene, men med dette vedtaket oppfordres det til å synliggjøre at vi som KFUK-KFUM-speidere er medlemmer av begge verdensorganisasjoner uavhengig av eget kjønn eller kjønnsidentitet.

Vedtak

Landsstyret ønsker at medlemmer i KFUK-KFUM-speiderne som hovedregel skal bruke begge verdensspeidermerkene, og vedtar følgende endring i draktreglementet under avsnittet om verdensmerkene:

  • Verdensmerkene for WAGGGS og WOSM plasseres på venstre erme, midtstilt 7 cm ned fra skuldersømmen (3 cm for oppdagere/små skjorter).
  • Merkene plasseres ved siden av hverandre, med WAGGGS-merket til venstre og WOSM-merket til høyre, det vil si alfabetisk fra venstre.
  • Det er valgfritt om du vil bruke begge, men obligatorisk med minst ett av verdensmerkene.

Landsstyret ønsker at medlemmer skal ha en tilhørighet til alle verdensorganisasjonene uavhengig av kjønn en identifiserer seg med. Det er KFUK-KFUM-speiderne, gjennom Speiderne i Norge, som er medlem av WAGGGS og WOSM, og ikke det enkelte medlem. Endringen innebærer derfor en forståelse av at det ikke er tilhørigheten for den enkelte speider som vises, men en mer inklude rende tilhørighet knyttet til medlemsorganisasjonen.

Her kan du lese mer om det nye draktreglementet.