Vi ser at mange speidergrupper holder møteaktiviteten i gang og gjennomfører møter via skjermen. Det er flott å se!

En speider tar ansvar og viser vei

Vi vil oppfordre speidergruppene til å gjøre en innsats for sitt eget lokalsamfunn. Vi speidere er vant til å ta ansvar og vise vei. Nå ønsker vi at alle speidergrupper skal samle alle speiderledere, rovere, tidligere speiderledere og andre frivillige for å bistå lokalsamfunnet og kommunen med å håndtere de utfordringene som vi nå står overfor. 

Vi vet at speidergrupper allerede har fått de første henvendelsene fra kommuner som har innbyggere i karantene, mens andre kommuner forbereder seg på det som kan komme.
Vi håper nå at alle speidergruppene gir sine frivillige muligheten til å bidra som frivillig for å hjelpe dem som trenger ekstra støtte i denne perioden. Husk at uansett hvordan vi bidrar, må det skje på måter som ivaretar smittevernet. Følg FHI sin råd for å begrense smitten.

Oppgaver:

Mange kan risikere å bli satt i karantene og dermed være fysisk isolert fra resten av samfunnet over lengre tid. De kan ikke være ute blant folk, gå på jobb eller i butikken. For disse kan vår innsats lette situasjonen, og slik kan vi også bidra til å begrense smittespredningen.

Vi ser for oss at det kan være aktuelt å bistå med følgende oppgaver:

  • Organisere frivillige som ønsker å bidra.
  • Kjøre ut mat til personer/husstander i karantene.
  • Kjøre ut medisiner til personer/husstander i karantene.
  • Mellommenneskelig kontakt med personer i karantene over telefon eller sosiale medier.
  • Oppgaver som kommunene har behov for å løse og som de tror speiderne kan bidra med.
     

Fremgangsmåte:

  • Snakk med gruppestyret om hvordan dere kan engasjere dere.
  • Kartlegg hvem dere har som kan bidra.
  • Ta kontakt med kommunen og meld inn ressursene. Hvis det er flere speidergrupper i samme kommune, må dere koordinere, gjøre en felles henvendelse og ha ett kontaktpunkt.

Mer informasjon om samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen i denne tiden finner du på Frivillighet Norges nettsider. 

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på post@kmspeider.no

Teksten er hentet fra Norges speiderforbund, med noen endringer.