Opptil 15 000 speidere skal bygge sitt eget samfunn på åsen over Gjøvik 

I januar 2022 inviterte Speiderne i Norge mange av landets kommuner og speiderkretser til å være med i kampen om å få være vertskap for speiderlandsleir 2025. Mange steder meldte interesse, og etter en grundig prosess var flere kommuner med i vurderingen som gode kandidater. Etter befaringer, dialog og en samlet vurdering av en rekke kriterier, ble området på Gjøvik til slutt valgt som leirsted.

– Gjøvik har spesielt imponert med sin store interesse og engasjement i å få speiderlandsleiren til sitt område. Alt ligger til rette for en vellykket landsleir som støtter opp om Speiderne i Norges formål og visjon. Her møtes vi av skogkledde åssider ved Mjøsas bredd, et flott leirområde, en koselig by og mange spennende attraksjoner for barn og unge, forteller styreleder i Speiderne i Norge, Thor Andreas Moe Slinning.
Dette er første gang i historien at de to speiderforbundene i Norge, KFUK-KFUM-speiderne og Norges speiderforbund, skal arrangere landsleir sammen. Aktører fra Gjøvik kommune, Speiderne i Norge, lokale speidere og andre lokale aktører hadde tidligere denne uken et møte for å diskutere videre prosess. Det er mye som skal på plass før speiderne kan bygge sin enorme leir sommeren 2025. 

– Jeg er veldig stolt over at speiderbevegelsen har valgt å legge landsleiren i 2025 til Gjøvik. Vi har hatt ei prosjektgruppe på tvers av reiseliv, landbruk, kultur og næringsliv i byen vår som har lagt et meget godt grunnlag for den søknaden som speiderne har gitt sin tilslutning til. Nå gleder vi oss til å ta imot opptil 15 000 personer til Gjøvik sommeren 2025, og sammen har vi tenkt å gi dem en meget god opplevelse av byen, kommunen og regionen vår. Dette er en leir som vil sette sitt preg på hele kommunen vår, og vi har også tenkt å lage en spennende mottakelse for de som kommer hit. Landsleiren er også en unik mulighet vi har til å vise fram de tilbudene vi har, så jeg gleder meg skikkelig, sier Torvild Sveen, ordfører i Gjøvik kommune.

Området ligger på en høyde med utsyn over Mjøsa og gangavstand ned til vannet. Her er gode fasiliteter, positive grunneiere og gode muligheter for en opplevelsesrik og stor landsleir. Våre sjøspeiderne gleder seg også til aktivitet og sjøspeiding på Mjøsa, selv om det er ferskvann, forteller speidersjef i Norges speiderforbund Håvard Djupvik.
– Vi gleder oss til å komme til Gjøvik, og ser fram til godt samarbeid med både kommunen og lokalsamfunnet, sier han. 

Hva er speiding?

Speideren er i dag verdens største barne- og ungdomsbevegelse med 50 millioner medlemmer fordelt på mer enn 200 land. I Norge er vi cirka 30.000 speidere fordelt på to speiderforbund, Norges speiderforbund og KFUK-KFUM-speiderne. Sammen er vi
Speiderne i Norge. Gjennom friluftsliv, samarbeid, vennskap og læring gir speiding opplevelser for livet. Ungt lederskap og gradvis større utfordringer er med på å utvikle speiderne til å bli aktive, ansvarsfulle og engasjerte medmennesker.

Vi bruker «Learing by doing» som metode. Det vil si at vi lærer gjennom egne handlinger og får erfaring som danner grunnlaget for personlig utvikling. Speiderne lærer også at de gjennom aktiv handling kan påvirke samfunnet i positiv retning. Vi er opptatt av å ha trygge, åpne og inkluderende fellesskap. Det skal være plass til alle rundt våre leirbål.

Hva er landsleir?

Speiderlandsleir arrangeres hvert fjerde år, og for første gang vil vi i 2025 arrangere felles speiderlandsleir i Norge. Hovedmålgruppen er speidere i alderen 10-25 år og vi vil være inntil 15.000 deltakere. På en landsleir skal flere tusen deltakere i ulik alder og fra hele landet få oppleve spennende og utfordrende aktiviteter, særlig innenfor friluftsliv. Speiderlandsleiren i 2025 vil få frem  Norges speiderforbunds og KFUK-KFUM-speidernes visjon, synliggjøre våre kjerneverdier, og forsterke vår omdømmebygging. 

Foto: Hans Haug