En Fri-sone er et fysisk eller digitalt område som hvor alle kan være trygge på at den som har ansvaret vil stå opp mot hatkriminalitet. Hatkriminalitet er kort fortalt straffbare handlinger som er helt eller delvis motivert av hat, eller som har bakgrunn i negative holdninger på grunn av noens religion eller livssyn, hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk og/eller nedsatte funksjonsevne. 

Speidere engasjerer seg i samfunnet

Vi ønsker å informere om og forebygge hatkriminalitet, og har i lang tid hatt fokus på å skape trygge møteplasser for barn og unge. I speiderstigen for vandrere og rovere er et av punktene “Har en vandrer/rover kunnskap om diskriminering og vold basert på kjønn, seksuell legning eller etnisitet, og kjenner handlingsalternativer som vil være effektive for å bekjempe dette”. Speidernes samfunnsengasjement står sterkt i formål, verdier og i strategien. Vi skal bidra til å øke kunnskap om rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har for andre enn oss selv. Å delta på Fri-sone kampanjen er en fin måte å skape bevissthet på og tydeliggjøre dette arbeidet. 

I tiden fremover skal vi jobbe videre med et økt fokus på temaet inkluderende speiding, og i januar starter en egen arbeidsgruppe for inkluderende speiding på spennende oppgaver på oppdrag fra landsstyret. I løpet av året vil det komme flere merker og aktiviteter om inkluderende speiding som speidergruppene kan bruke. 

Fri-sone: En kampanje mot hatkriminalitet

Kunnskap er det beste verktøyet vi har for å bekjempe hatkriminalitet. Fri-sone skal derfor øke befolkningens kunnskap om hatkriminalitet. For når flere gjenkjenner og forstår vil også flere jobbe for å forebygge og stå opp mot det. 

I fjor ble det anmeldt nesten 750 tilfeller av hatkriminalitet i Norge, men politiet tror at det kan være veldig store mørketall. Målet med denne kampanjen er få ned mørketallene og opp bevisstheten i samfunnet. 

‒ Hos oss er det plass til alle og da må vi ta tak i utfordringene og barrierene som gjør at noen opplever å ikke være velkomne i et fellesskap, sier programkonsulent Birgitte Skjærven.

Når vi opplever at vi ikke kan være på de stedene vi vil være og delta i de samtalene vi ønsker å delta i av frykt for hva vi kan utsettes for, er det et demokratisk problem. Det betyr at noen av oss ikke får deltatt på lik linje med andre i samfunnet vårt. Det er en av grunnene til at det er så viktig å jobbe mot hatkriminalitet. Hvert eneste tilfelle med hatkriminalitet, i tillegg til å ramme enkeltpersonen som utsettes, rammer veldig mange flere på en gang.

Les mer om hatkriminalitet og kampanjen her

Hva hatkriminalitet er og gjør med oss

For å delta på kampanjen kan du få opplæring i hva hatkriminalitet er, ved å se en opplæringsvideo. Se videoen Fri-sone her:

 

 

Bli med å spre kampanjen!

I tillegg til å se opplæringsvideoen oppfordrer vi deg til å være med på å spre kampanjen ved å dele poster videre i sosiale medier.