Regjeringen har så langt det lar seg gjøre ønsket å skjerme barn, unge og sårbare grupper, men dessverre vil også de merke de nye tiltakene i hverdagen. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Avhengig av møtetype, kan våre aktiviteter enten regnes som faste organiserte fritidsaktiviteter eller som arrangement på offentlig sted. 

Faste organiserte fritidsaktiviteter (speidermøter):

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, men med begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. 
 • Det anbefales ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder. 
 • De som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. 
 • Det anbefales å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, gitt at dette er mulig innenfor arrangementregelverket. 
 • Det anbefales å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs.
 • Voksne kan ha organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
   

Arrangementer på offentlig sted

Organiserte speidermøter regnes som fritidsaktivitet, og ikke som et arrangement. Med arrangementer menes andre møter og sammenkomster på offentlig sted. Speiderlokalet kan regnes som et offentlig sted. Ved arrangementer gjelder følgende regler:

 • Det anbefales å redusere antall nærkontakter. Mer tid bør brukes hjemme. Det betyr at en også må begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på.
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser.
 • På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.
 • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole. 
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer.
 • Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Tilsvarende unntak vil bli gitt for viktige høytider for andre trossamfunn dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig med fortsatt strenge tiltak.
   

Vi følger FHI og LNU sine retningslinjer. Les mer informasjon på LNU sin nettside her. Det kan være egne lokale restriksjoner. Husk å sjekke hvilke smittevernregler og -retningslinjer som gjelder i din kommune. 

Du kan lese mer om de nye smitteverntiltakene på Regjeringen sine sider

Du finner startsiden for veilederen her.