– Organisasjonene våre har investert mye tid og engasjement i prosessen mot ny speiderlov. Meningene har vært mange og delte. Det har vært helt nødvendig med en grundig prosess i en sak som gjelder et så vesentlig del av verdigrunnlaget vårt, understreker speidersjef May-Britt Roald.

– Vi er glade for at en lang og spennende revisjonsprosess nå har fått en avklaring. Når vi ikke kunne enes om en felles speiderlov, tror jeg begge forbund vil kunne leve godt med sine respektive speiderlover. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i prosessen, sier landssjef Anders Østeby.

I 2011 vedtok representantskapet i Spf å starte en prosess for å se på mulighetene for revisjon av speiderloven. Dette innebar en bred og inkluderende prosess i begge medlemsorganisasjonene. Første gang representantskapet behandlet speiderlovsaken, var 7. juni i fjor. Da fant møtet det ikke mulig å vedta ny felles speiderlov for Spf. Derfor vedtok representantskapet den gangen to ulike speiderlover. Samtidig oppfordret de Landsstyret og Speiderstyret til å bruke tiden fram mot årets representantskapsmøte til å konsultere egne forbund om førstegangsvedtaket.

På KFUK-KFUM-speidernes gruppeledersamling i oktober og på Norges speiderforbund krets- og korpsstyresamling i november i fjor fikk Landsstyret og Speiderstyret organisasjonenes tilbakemeldinger. Disse veide tungt da representantskapet behandlet saken i går.

Speiderloven lyder:

Norges KFUK-KFUM-speidere


1. En speider er åpen for Gud.

2. En speider er en god venn.

3. En speider kjenner og tar vare på naturen.

4. En speider er til å stole på.

5. En speider er nøysom.

6. En speider arbeider for fred.

7. En speider tar ansvar og viser vei.

eller

1. Ein speidar er open for Gud.

2. Ein speidar er ein god ven.

3. Ein speidar kjenner og tek vare på naturen.

4. Ein speidar er til å stole på.

5. Ein speidar er nøysam.

6. Ein speidar arbeider for fred.

7. Ein speidar tek ansvar og viser veg.  
 

Norges speiderforbund


1. En speider søker sin tro og respekterer andres.

2. En speider kjenner ansvar for seg selv og andre.

3. En speider er hjelpsom og hensynsfull.

4. En speider er en god venn.

5. En speider er ærlig og pålitelig.

6. En speider kjenner naturen og verner om den.

7. En speider tenker og handler selvstendig og prøver å forstå andre.

8. En speider gjør sitt beste i motgang og vansker.

9. En speider er nøysom og prøver å klare seg selv.

10. En speider arbeider for fred og forståelse mellom mennesker.

eller

1. Ein speidar søkjer si tru og respekterer andre si.

2. Ein speidar kjenner ansvar for seg sjølv og andre.

3. Ein speidar er hjelpsam og viser omsyn.

4. Ein speidar er ein god ven.

5. Ein speidar er ærleg og til å lite på.

6. Ein speidar kjenner naturen og vernar om han.

7. Ein speidar er sjølvstendig i det han tenkjer og gjer, og prøver å forstå andre.

8. Ein speidar gjer sitt beste i motgang og vanskar.

9. Ein speidar er nøysam og prøver å greie seg sjølv.

10. Ein speidar arbeider for fred og forståing mellom menneske.