Foto: Ingun Tøndel


Foto: Ingun Tøndel

Bestill aksjonsmateriell her?. eller last ned aksjonsmateriell her?

Hva går pengene til?

Årets Globalaksjon fokuserer på speiderarbeid for barn og unge som lever i fattigdom. For mange er speideren et viktig fristed hvor barn og unge kan leke, lære, og utvikle seg som ledere i en trygg setting. I land som Sri Lanka og Tanzania kan speideren gi barn og unge muligheten til å gå på skole, bli inkludert eller lære seg nødvendige livsferdigheter for å ta del i samfunnet. Ved å gi barn og unge som lever i fattigdom muligheten til å drive med speiding gis de trygghet og kunnskap, slik at de kan bli de neste lederne i samfunnet. Som speidere er dere med på å bekjempe fattigdom og urettferdigheter!

Årets Globalaksjon fokuserer på å støtte to prosjekter, men bidrar også til andre tilsvarende prosjekter som KFUK-KFUM Global støtter i andre land.

Årets prosjekter i fokus er:

Ilula KFUK, Tanzania: Byen Ilula er sentrert i Kilolo-distriktet i Tanzanias innland, og er et område som står ovenfor utfordringer som fattigdom, hiv/aids og mangel på vann. Den mest sårbare gruppen i dette området er barn, spesielt foreldreløse. Ilula KFUK tilbyr derfor en rekke programmer rettet mot barn og unge, og driver flere speidergrupper. Ilula KFUK jobber også tett med Ilula Orphan Program (IOP). IOP ble opprettet i 2000 av Berit Skaare, en tidligere KFUK-KFUM-speider. IOP driver en speidergruppe for foreldreløse jenter, "Ilula Girl Guides". Gjennom speideren lærer unge jenter å alltid være beredt, stå opp for sine rettigheter og lærer viktige livsferdigheter, slik at de kan ta del i sitt samfunn og styre sin fremtid. Ilula KFUK og IOP har gjennom disse tilbudene utviklet seg til å bli avgjørende ressurser i lokalsamfunnet. Du kan lese mer om samarbeidet med Ilula KFUK her.

Pamunugama KFUM, Sri Lanka: Pamunugama KFUM driver en skole for unge med nedsatte funksjonsevner. 90% av ungdom som av ulike årsaker har behov for tilrettelagt undervisning på Sri Lanka har per i dag ikke et utdanningstilbud. Prosjektet på Sri Lanka er inspirert av Makalause speidere - et program for speidere med nedsatt funksjonsevne i Brønnøysund KFUK-KFUM-speidere. Prosjektet sørger for at alle elever lærer å lese og skrive, og at de får økte livsferdigheter til daglige gjøremål. I tillegg jobber Pamunugama KFUM målrettet med å integrere ungdommene i samfunnet, med speideraktiviteter som primær integreringsarena. Deltakerne i prosjektet uttrykker at de gjennom programmet kjenner på en følelse av tilhørighet og at de føler seg inkludert. Dette er et stort og uvurderlig resultat for unge mennesker som tidligere opplevde å bli gjemt bort. Du kan lese mer om samarbeidet med Sri Lanka KFUM her.

Hvis du ønsker å lese mer om de ulike samarbeidspartnerne og prosjektene som støttes av KFUK-KFUM-Global, finner du dette på deres nettsider.

Ilula KFUK og Ilula Orphan Program (IPO) sitt arbeid i Tanzania. - See more at: http://www.speiderprogram.no/no/Kalender/Vare_arrangementer/Globalaksjonen+2014-2015.b7C_wlzI0B.ips?#sthash.bIdmh4Vj.dp