Hvorfor kommer  nedlagte grupper opp i søket? 
Dette skal nå være rettet opp i, men var et problem rett etter lansering. Ved import fra det gamle systemet tok vi med historiske data, men dessverre kom ikke sluttdato med for nedlagte grupper, derfor inneholdt systemet mange nedlagte grupper. Ta kontakt på hypersys@kmspeider.no dersom du oppdager nedlagte grupper som fortsatt kommer opp i søket.