Ny medlemsliste (03.05.2018)

Medlemslisten er en av de mest brukte funksjonene i Hypersys, og brukes til å finne informasjon om enkeltmedlemmer, gruppere medlemmer, og få oversikt over medlemsmassen. Medlemslisten viser medlemmer av den organisasjonen som står som aktiv organisasjon, og dersom denne har underorganisasjoner, vil også medlemmer av disse vises.

Medlemslisten finner man ved å gå på Medlemskap → Medlemsliste. I en tid framover vil både nye medlemsliste og den gamle (kalt klassisk) medlemsliste være tilgjengelig. Den klassiske medlemsliste viste i utgangspunktet kun aktive medlemmer. Den nye medlemsliste vil i en tid framover vise alle medlemmer, dvs også de som nylig er meldt ut. Men dette kan lett filtreres bort. Vi forventer at dette blir fikset ved oppdatering 6. juni.

Hvis man i den klassiske medlemsliste valgte et sett med kolonner og et sett med filter, så for ble utvalget det samme inntil man gjorde endringer eller lukket Hypersys. For kolonneutvalget fungerer det slik også i nye medlemsliste. Men filterne "forsvinner" når man forlater medlemslisten. Vi forventer at dette blir fikset i oppdatering 6. juni.

Medlemslisten viser medlemskap for inneværende år, men man kan velge andre år. I menyen er det et søkefelt og fra dette kan man søke i hele listen.

Kolonnevalg

Det er mulig å velge hvilke kolonner som skal vises i listen, slik at man kan tilpasse etter hva slags informasjon man har behov for. Valg av kolonner gjøres ved å trykke på tannhjulet og Velg kolonner.

Kolonnene er sortert i ulike kategorier. Velg kategorien du ønsker, da kommer det opp en rekke valg for tilgjengelige kolonner. Man kan velge flere samtidig, også fra ulike kategorier. Når man har valgt kolonne trykker man oppdater for at listen skal oppdateres med nye kolonner. Man kan også fjerne kolonner ved å fjerne avhukingen på samme måte.

Filter

For å filtrere listen går man inn på tannhjulet og trykker på Filter. Det er kun mulig å filtrere på kolonner som vises i listen. Dersom man vil filtrere på noe annet enn det som vises må man derfor gå tilbake og velge kolonnen fra Velg kolonner. Det er ulike måter man filtrerer på, enten ved å skrive inn det man ønsker å filtrere på, eller ved å velge fra en nedtrekksliste. Det er også mulig å velge alder.

Det er mulig å velge flere filter på en gang. Dersom man vil nullstille alle filter kan man trykke på Fjern alle filter-knappen, om man kun vil fjerne ett filter går man på Filter og velger vekk filteret.

Status på medlemskap

I medlemslisten har man en indikator for medlemskap, som viser om et medlemskap er betalt, ubetalt eller at medlemmets reskontro er ubalansert. Det er mulig å sortere på betalingsstatus rett fra kolonnen ved å trykke på det hvite feltet, da vil det komme en nedtrekksliste man kan velge fra. I tillegg kan man sende e-post eller SMS til en person rett fra listen ved å trykke på @ (e-post) eller mobiltelefon-ikonet (SMS). 

Hvis man trykker på en person i listen får man opp Endre medlemskap-boksen. 

Tilgjengelige handlinger

Fra medlemslisten er det en rekke tilgjengelige handlinger som kan utføres på et utvalg, medlemmer som har blitt huket av i listen vil påvirkes av handlingen man velger.

Last ned – Last ned som excel

Send e-post – Send e-post til utvalget

Send SMS – Send SMS til utvalget

Faktura – 

Endre – Endre dynamisk felt på utvalget

Legg til – Legg til utvalget i en betalingsplan

 

Sjekk også oversikten over ofte stilte spørsmål og svar.