Ved betaling av kontingenten får jeg opp Unicorn Information systems as som mottaker når jeg legger inn kontonummer. Er dette riktig?
Ja dette er riktig. Unicornis er de som har laget Hypersys, og det er de som tar hånd om selve kontingentinnkrevingen. Unicornis information systems AS er dermed riktig fakturamottaker.

Jeg hadde lagt inn kontigentsatser, men nå er det kommet flere typer. Hvorfor det?
En av de tilbakemeldingene som har kommet fra flere den første uken, var behovet for flere kontingenttyper slik at det er noe mer fleksibilitet til å sette ulik gruppekontingent. Ved lansering var følgende kontingenttyper mulige alternativer: ordinært medlem, leder, familiespeider, konfirmantspeider og studentspeider. Basert på tilbakemeldingene vi har fått, er det senere utvidet med følgende kontingenttyper på gruppenivå: Oppdager, stifinner, vandrer, rover, leder (type 1) (tidligere Leder) og leder type 2. Det betyr at de som har behov for å skille kontingentsats basert på arbeidsgren nå har mulighet til dette. Det er også mulig å skille mellom to typer lederkontingent. Dere bruker kun de kontingenttypene som passer dere best, så dersom dere ikke har dette behovet er det bare å fortsette å bruke hovedtypene som for mange vil være tilstrekkelig.

Skal gruppeledere sende ut faktura?
Nei, gruppeledere skal ikke sende ut faktura. Som gruppeleder skal du kun sette gruppens kontigentsatser. Kretskontigent og forbundskontigent vil komme på faktura automatisk, men dette skjer ikke nødvendigvis med en gang. Faktura sendes ut automatisk i begynnelsen av mars, slik at du ikke trenger å gjøre noe annet enn å sette gruppens kontigentsatser.

Hvordan setter jeg gruppekontigent?
For å endre kontingentsatser gå på menypunktet [Medlemskap] og velg undermenypunktet [Konfigurasjon]. Du vil nå få opp en liste med tittelen [Medlemskapskategorier]. Her angir du kontingent sats for de ulike typene. Det gjør du ved å klikke på den røde skriften Empty. Skriv inn riktig sum og trykk på haken for å lagre. Ved å trykke på x lagrer du ikke. Husk at det kun er gruppens kontingentsatser du skal legge inn. Krets og forbundskontingent legges til faktura automatisk. 

Er det mulig å sette negativ gruppekontingent for ledere? Altså at gruppen sponser en del av forbundskontingentenfor lederne sine?
Nei, dette er ikke mulig. Laveste sats for gruppekontingent er kr 0,-.

Er det mulig å differensiere lederkontingent-satser i en gruppe?
Ja. Det er opprettet to typer lederkontigenter (type 1 og type 2), slik at gruppene kan differensiere.

Er det mulig å gi familiemoderasjon på krets- og gruppekontingent?
Landsstyret har vedtatt at samlet forbundskontingent for en familie ikke skal overstige et visst beløp (kr 1020,- i 2016), men at alle i familien skal betale både krets- og gruppekontingenten. Familiemoderasjon for forbundskontingent beregnes automatisk. Det du må gjøre som gruppeleder er å opprette en familiegruppe der alle familiemedlemmene blir medlem av familiegruppen.

Vi har medlemmer som er i famile med speidere i en annen gruppe. Hvordan setter vi familiegrupper på tvers av grupper?
Kun superbrukere kan lage familiegrupper på tvers av grupper per nå. Dette vil komme på plass senere, men kommer ikke til årets fakturakjøring. Send melding til hypersys@kmspeider.no med oversikt over fakturamottaker og hvem som er i familie, så registreres dette sentralt for årets fakturakjøring.

Vi har foreldre som hjelper til i blant, f.eks. på leir, men som vanligvis ikke betalerkontingent. Må de det nå for å registeres i systemet?
Nei, det er ikke nødvendig. Det er mulig å registrere personer som ikke er medlem. Da kan også politiattest registeres.

Kan man bli livstidsmedlem?
Livstidsmedlem er ikke lenger i bruk for nye medlemmer, men de som allerede er livstidsmedlemmer får fortsatt lov til å være det. De betaler ikke sentral kontingent, men grupper kan sette den gruppekontingenten de selv ønsker også på livstidsmedlemmer.

Hva betyr sentral kontigentinnkreving?
Sentral kontingentinnkreving betyr at kontigentkrav sendes ut av forbundskontoret og at du som  gruppeleder slipper å sende ut krav om kontingentinnbetaling. Kontigenten regnes ut av gruppekontigent (settes av gruppene) + kretskontigent (settes av kretsen) + forbundskontigent.