Hvordan setter gruppen/kretsen sin kontingent?
Gruppe-/kretskontingent registreres i «Kontingent og oppsett» under «Medlemskap». Du vil nå få opp en liste med tittelen [Medlemskapskategorier]. Her angir du kontingent sats for de ulike typene. Det gjør du ved å klikke på den røde skriften Empty eller på beløpet du ønsker å endre. Skriv inn riktig sum og trykk på haken for å lagre. Ved å trykke på x lagrer du ikke. Husk at det kun er gruppens kontingentsatser du skal legge inn. Krets og forbundskontingent legges til faktura automatisk. 

Her kan gruppene også legge inn lokal fakturatekst dersom dere ønsker. Trykk på lenken til høyre for kontingenten. Velg den gamle malen og rediger i denne, eller skriv ny tekst og lagre. Benyttes ikke lokal tekst vil forbundets standardtekst stå på fakturaen.
 
Hva er forskjellen på medlemskapstype (kontingenttype) og arbeidsgren?
Det er ingen kobling mellom medlemskapstype og arbeidsgren.

Arbeidsgren har med programmet vårt å gjøre og er en måte å dele opp programtilbudet til våre ulike aldersgrupper. Det har ingen ting med selve medlemskapet å gjøre.
 
Kontingenttyper (medlemskapstyper) brukes for å kunne differensiere hvor mye hvert enkelt medlem skal betale i kontingent. Forbundet har fire kontingenttyper: ordinært medlem (som omfatter de aller fleste medlemmer), konfirmantspeider, familiespeider og studentspeider. Fra gammelt av har forbundet også livstidsmedlemmer, men ingen nye medlemmer kan bli livstidsmedlemmer.

På landsting i april 2023 ble det vedtatt å innføre egen kontingentsats for studentspeider i studentspeidergrupper.  Kontingentsatsen der den samme som for familiespeider (1/4 av ordinær kontingent) 

Grupper og kretser setter selv sine kontingenttyper. Noen grupper har forskjellig kontingent for ulike arbeidsgrener og noen har forskjellig kontingent for ledere. Det er derfor innført flere kontingenttyper basert på arbeidsgrenene samt to kategorier ledere, Det er opp til gruppene og kretsene om de vil bruke disse kategoriene. Bortsett fra konfirmantspeider, familiespeider og studentspeider vil alle andre kategorier ha samme forbundskontingent som ordinært medlem. Det er imidlertid viktig å vite at det IKKE er noen automatisk kobling mellom kontingenttype og arbeidsgren. Begge må registreres i medlemsregisteret.

Skal gruppeledere sende ut faktura?
Nei, gruppeledere skal ikke sende ut faktura. Som gruppeleder skal du kun sette gruppens kontigentsatser. Kretskontigent og forbundskontigent vil komme på faktura automatisk, men dette skjer ikke nødvendigvis med en gang. Faktura sendes ut automatisk i slutten av januar/begynnelsen av februar, slik at du ikke trenger å gjøre noe annet enn å sette gruppens kontigentsatser.

Er det mulig å sette negativ gruppekontingent for ledere? Altså at gruppen sponser en del av forbundskontingentenfor lederne sine?
Nei, dette er ikke mulig. Laveste sats for gruppekontingent er kr 0,-.

Er det mulig å differensiere lederkontingent-satser i en gruppe?
Ja. Det er opprettet to typer lederkontigenter (type 1 og type 2), slik at gruppene kan differensiere.

Er det mulig å gi familiemoderasjon på krets- og gruppekontingent?
Landsstyret har vedtatt at samlet forbundskontingent for en familie ikke skal overstige et visst beløp (kr 1370,- i 2024), men at alle i familien skal betale både krets- og gruppekontingenten. Familiemoderasjon for forbundskontingent beregnes automatisk. Det du må gjøre som gruppeleder er å opprette en familiegruppe der alle familiemedlemmene blir medlem av familiegruppen.

Vi har medlemmer som er i famile med speidere i en annen gruppe. Hvordan setter vi familiegrupper på tvers av grupper?
Kun superbrukere kan lage familiegrupper på tvers av grupper per nå. Send melding til hypersys@kmspeider.no med oversikt over fakturamottaker og hvem som er i familie, så registreres dette sentralt for årets fakturakjøring.

Vi har foreldre som hjelper til i blant, f.eks. på leir, men som vanligvis ikke betalerkontingent. Må de det nå for å registeres i systemet?
Nei, det er ikke nødvendig. Det er mulig å registrere personer som ikke er medlem. Da kan også politiattest registeres. Bruk da lenken «Opprett bruker uten medlemskap», som du finner øverst i innmeldingskjemaet. 

Kan man bli livstidsmedlem?
Livstidsmedlem er ikke lenger i bruk for nye medlemmer, men de som allerede er livstidsmedlemmer får fortsatt lov til å være det. 

Hva betyr sentral kontigentinnkreving?
Sentral kontingentinnkreving betyr at kontigentkrav sendes ut av forbundskontoret og at du som  gruppeleder slipper å sende ut krav om kontingentinnbetaling. Kontigenten regnes ut av gruppekontigent (settes av gruppene) + kretskontigent (settes av kretsen) + forbundskontigent.