Hvordan kan jeg registrere nye gruppepostmottakere?
Å bli gruppepostmottaker settes på medlemmets profilside (dynamiske felt) Både ledere og medlemmet selv kan registrere "Gruppepostmottaker".

Speidergruppen ønsker at en annen enn gruppeleder skal håndtere medlemsadministrasjonen. Er det mulig å gi andre rettigheter til dette?
De aller fleste gjøremål kan utføres av alle ledere (og assistenter) i gruppen. Det er kun registrering av politiattest og tildeling av roller og tilganger, som kun gruppeleder kan gjøre. Dersom dere ønsker at en annen leder eller en foreldre skal ta hånd om medlemsadministrasjonen kan gruppeleder gi inn til 3 ledere elle andre direkte-vervet "medlemssekretær" som også kan sette kontigent. Dette gjøres fra gruppens organisasjonsprofil under Kontaktinformasjon, Direkte verv og Legg til. Husk å avslutte vervet når vedkommende ikke lengre trenger tilgangen.

Kan man legge til flere e-postadresser pr. person, f.eks. til foresatte?
Det er mulig å registrere flere e-postadresser, men Hypersys kan KUN bruk bruke den ene e-postadressen.

Må alle speidere har egne e-postadresser? Hva med de yngste speiderne?
For at medlemmet (eller deres foresatte) skal kunne logge seg inn, må en e-postadresse være registrert. E-postadresse brukes også til å sende ut kontingentkrav. For barn og unge, som ikke aktivt bruker e-post, anbefaler vi at foresattes e-posadresse registreres som medlemmets e-postadresse.

Hvordan kan jeg se medlemmer i min gruppe?
For å få opp en oversikt over alle medlemmer i din gruppe velger du i toppmenyen [Medlemskap]  og [Medlemsliste]. Du vil nå få en liste med oversikt over dine medlemmer under tittelen [Alle medlemskap i Din speidergruppe KFUK-KFUM-speidere]. Følgende felter vises automatisk når du går inn på listen:

•[ID] = medlemsnummer
•Fornavn
•Etternavn
•Full postadresse

Du kan få opp flere felter. Da velger du tannhjulet til høyre hvor det står valg. Du vil nå få opp et nytt vindu med [Filter] og [Kolonner]. For å få opp mer informasjon kan du huke av for ønskede felter under [Kolonner].