Hvordan kan jeg registrere nye gruppepostmottakere?
Alle som var registrert som gruppepostmottakere per 25.11.15 ble overført fra det gamle medlemsregisteret til det nye. For alle nye mottakere registreres dette på organisasjonsprofilen ved å legge til et nytt direkteverv "Gruppepost" på alle ledere eller andre som skal motta gruppeposten. 

Speidergruppen ønsker at en annen enn gruppeleder skal håndtere medlemsadministrasjonen. Er det mulig å gi andre rettigheter til dette?
De aller fleste gjøremål kan utføres av alle ledere (og assistenter) i gruppen. Det er kun registrering av politiattest og tildeling av roller og tilganger, som kun gruppeleder kan gjøre. Dersom dere ønsker at en annen leder skal ta hånd om medlemsadministrasjonen kan gruppeleder gi inn til 3 ledere direkte-vervet "medlemssekretær" som også kan sette kontigent. Dette gjøres fra gruppens organisasjonsprofil under Kontaktinformasjon, Direkte verv og Legg til.

Kan man legge til flere e-postadresser pr. person, f.eks. til foresatte?
Rett etter lansering var det dessverre kun mulig å ha en e-postadresse registert pr. medlem. Dette var et problem for mange grupper, og vi har jobbet med å finne en løsning slik at det blir mulig å legge inn e-postadresse til foresatte. Det er nå mulig å legge inn både e-post og mobil til foresatte. 

Må alle speidere har egne e-postadresser? Hva med de yngste speiderne?
Systemet baserer seg på at alle har en unik e-postadresse for å kunne logge inn (selv om man bruker medlemsnr). Hvis man ikke har egen e-postadresse og har behov for å logge inn, må man registrere foresattes e-post e.l. Kontingentkrav blir i første omgnag sendt ut på epost, så av den grunn bør alle ha e-post registrert. 

SMS-utsending. Under "Tjenestekostnad står det SMSer sendt (totalt antall). Hva er årsaken til det?
Totalt antall og linjen med Ukjent er noe misvisende. Det er totalt for hele organisasjonen. Og ordet ukjent, er fordi du som gruppe ikke kan se hva andre har sendt.

Hvordan kan jeg se medlemmer i min gruppe?
For å få opp en oversikt over alle medlemmer i din gruppe velger du i toppmenyen [Medlemskap]  og [Medlemsliste]. Du vil nå få en liste med oversikt over dine medlemmer under tittelen [Alle medlemskap i Din speidergruppe KFUK-KFUM-speidere]. Følgende felter vises automatisk når du går inn på listen:

•[ID] = medlemsnummer
•Fornavn
•Etternavn
•Full postadresse

Du kan få opp flere felter. Da velger du tannhjulet til høyre hvor det står valg. Du vil nå få opp et nytt vindu med [Filter] og [Kolonner]. For å få opp mer informasjon kan du huke av for ønskede felter under [Kolonner].