Kortsalget skal være med på å gi god synlighet for KFUK-KFUM-speiderne, og det genererer viktige inntekter til gruppe og forbund. Salget bidrar til at KFUK-KFUM-speiderne kan tilby et godt program, kurs og arrangementer til speiderne, og kortpakken skal bidra til å gjøre oss synlige rundt om i tusenvis av hjem. Vi er veldig takknemlige for alle speidere, ledere og grupper som gjør en flott innsats hvert år med salg av kortpakker.

Merker til alle som selger

Alle som selger kortpakker kan få merke, lederne kan bestiller merkene samlet for gruppa i Speiderbutikken. Merkene er gratis, dere betaler kun porto.

Har en i din gruppe solgt mange kortpakker?

De to beste kortpakkeselgerne får et gavekort fra Speiderbutikken til en verdi av kroner 1000,-. Registrer kortpakkeselgerne i dette skjemaet innen 2. april 2023. 

Spørsmål?
Har du spørsmål om kortsalget kan du sende en e-post til post@kmspeider.no