Den digitale gjennomføringen av landsting vil skje via møteplattformen Google Meet og voteringssystemet GoPlenum. 

Hva er landsting? 

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes blant annet strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. 

Ønsker du å delta? 

Har du lyst til å delta, må du velges som delegat på kretsens årsmøte. Grunnreglenes § 8.2 fastsetter hvor mange fra hver krets som reiser med stemmerett til landsting. Minst 1/3 av tilleggsrepresentantene skal være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. Bli med på å forme organisasjonens framtid!

Landstinget vil blant annet diskutere følgende saker (oppdatert 25.1.2021): 

 • Strategi 2020-2025 – Rundt våre leirbål er det plass til alle.
 • Speiderløftet - forslag til endring i speiderløftet. (saksgrunnlag sendt til kretsene i uke 4)
 • Endringer i grunnregler og organisasjonsbestemmelser. 
 • Saker innsendt av kretsene:
  • Speiderløftet - Sunnmøre KFUK-KFUM-speidere
  • Ny enhet - Helgeland KFUK-KFUM-speidere
 • Saker innsendt av rovertinget og patruljeførertinget. 
 • Valg av nytt landsstyre, kontrollkomité og valgkomité. 
 • En fullstendig oversikt over saker til landsting finner du nedenfor under Oversikt over saker til Landsting 2021.

Sakspapirer publiseres på landsting.no og sendes til kretser og delegater 5. mars. På landsting.no vil det etterhvert legges ut presentasjon av kandidater som stiller til valg, og annen praktisk informasjon.

Testgjennomgang

En uke før landsting vil det være en testgjennomgang der alle delegater får testet Google Meet og GoPlenum, de ulike verktøyene i programmene, og sjekket lyd og mikrofon i hodetelefoner. Det er viktig at alle logger på med de enhetene som skal brukes på landsting. 

Introduksjon for nye delegater

Det vil også bli en introduksjon for nye delegater med gjennomgang av hva som skal skje på landsting, hvem som har hvilke roller og hvordan saksbehandlingen vil foregå. Mer informasjon om dette blir sendt til kretsene og publiseres på informasjonssiden om landsting sammen med sakspapirene.

Patruljeførerting og Roverkongress

Gruppene oppfordres sterkt til å melde på sine aktuelle representanter på Patruljeførerting som holdes digitalt 12.-14. mars, og Roverkongress som holdes digitalt 12.–14. februar. Dette er viktige arrangementer som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppene. Roverkongressen og patruljeførertinget velger fire representanter hver til landstinget.

Toppbilde: Katrine S. Andersen
Miniatyrbilde: Ragnhild Erevik Fosse