Vi vil være på Sunnmøre folkehøgskule og Ulstein hotell i Ulsteinvik.

Hva er landsting? 

Landsting er KFUK-KFUM-speidernes øverste myndighet, som møtes annethvert år. Her drøftes blant annet strategi, endringer i lovverket, godkjenning av langtidsbudsjetter og kontingent, og det velges landsstyre for neste periode. Les mer om landsting her?

Ønsker du å delta? 

Har du lyst til å delta, må du velges som delegat på kretsens årsmøte. Grunnreglenes § 8.2 fastsetter hvor mange fra hver krets som reiser med stemmerett til landsting. Minst 1/3 av tilleggsrepresentantene skal være 26 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret landstinget møtes. Bli med på å forme organisasjonens framtid!

Saksliste

I sakslisten nedenfor har vi trukketfrem noen av de aktuelle sakene. Sakspapirer kommer med mer informasjon om de enkelte sakene.  

 • Sak 1 Konstituering og forretningsorden
 • Sak 2 KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2021-2022
 • Sak 3 Kontrollkomiteens beretning
 • Sak 4 Regnskap 2021-2022
 • Sak 5 Innkomne saker fra roverting og patruljeførerting
 • Sak 6 Innsendt sak til landsting 2023 fra Helgeland, Nordre-Nordland og Haugaland krets

- Arbeidsgren der vanlig aldersinndeling ikke passer. Forslag til endring av organisasjonsbestemmelsene § 9 om arbeidsgrener og aldersinndeling. Oppfølging av Sak 6 De Makalause som egen arbeidsgren på landsting i 2021.

 • Sak 7 Økonomiske rammer for 2024-2025 
 • Sak 8 Andregangsbehandling av grunnregelendringer

- Speiderløftet. 

 • Sak 9 Førstegangsbehandling av grunnregelendringer

- Ledererklæring og assistenterklæring: Forslag til endring i ledererklæringen. Les mer om bakgrunnen og se endringsforslaget her.

 • Sak 10 Endringer i organisasjonsbestemmelsene
 • Sak 11 Valg

- Valg av nytt landsstyre, kontrollkomité, valgkomité og revisor.

 • Sak 12 Påvirkningstorg

- Midtveisevaluering av strategi 2020-2025 – Rundt våre leirbål er det plass til alle. 

Patruljeførerting og Roverkongress

Gruppene oppfordres sterkt til å melde på sine aktuelle representanter på Patruljeførerting som holdes digitalt 12.-14. mars, og Roverkongress som holdes digitalt 12.–14. februar. Dette er viktige arrangementer som sørger for demokratiopplæring og ung påvirkning i organisasjonen, og fokuserer spesielt på aktuelle landstingssaker som angår aldersgruppene. Roverkongressen og patruljeførertinget velger fire representanter hver til landstinget.
 

Toppbilde: Katrine S. Andersen
Miniatyrbilde: Ragnhild Erevik Fosse