Medlemssystemet

Her får du en innføring i hvordan medlemssystemet fungerer og nyttige funksjoner som gjør speiderhverdagen enklere. Det legges opp til at deltakerne tar med egen pc. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Nettsider og synlighet på nett

Her får du kjennskap til funksjonalitet som finnes i systemet, gode råd og veiledning for bedre nettsider og synlighet på nett. Avholdes i løpet av et par timer og kan gjerne kombineres med kurs i medlemssystemet. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Vekst og rekruttering

Her får du konkrete tips til hvordan gruppen kan få flere medlemmer, både barn og unge. Det kan også bestilles et kurs som kun fokuserer på rekruttering av nye ledere. Kan avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Kurs for nye gruppeledere

Dette kurset tar for seg alt man må vite om det å være gruppeleder. Alt fra økonomi og medlemssystem, til konflikthåndtering og organisasjonsdemokrati. Tilpasses til enten en kveld eller en hel dag, avhengig av innhold. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Støtteordninger

Dette kurset bør kombineres med medlemssystemet eller nettsider. Det vil ta for seg hvordan man kan benytte seg av ulike interne og eksterne støtteordninger (Frifond, K-stud osv.). Du vil også få tips og triks til hvordan du kan skrive en god søknad. 

Forbundet dekker kostnadene kursholder har i forbindelse med disse driftskursene. 

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurset til dere .