Medlemssystemet

Her får du en innføring i hvordan medlemssystemet fungerer og nyttige funksjoner som gjør speiderhverdagen enklere. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Nye nettsider

Her får du lære om hvordan din gruppe kan lage og bruke de nye nettsidene. Avholdes i løpet av et par timer og kan gjerne kombineres med kurs i medlemssystemet. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Vekst og rekruttering

Her får du konkrete tips til hvordan gruppen kan få flere medlemmer, både barn og unge. Kan avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Kurs for nye gruppeledere

Dette kurset tar for seg alt man må vite om det å være gruppeleder. Alt fra økonomi og medlemssystem, til konflikthåndtering og organisasjonsdemokrati. Tilpasses til enten en kveld eller en hel dag, avhengig av innhold. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

Forbundet dekker kostnadene kursholder har i forbindelse med disse driftskursene. 

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurset til dere .