I KFUK-KFUM-speiderne vil vi skape åpene lederfellesskap, og alle som står bak våre verdier og formål kan bli leder hos oss. Som leder skal du kunne velge hvordan og i hvor stor grad du vil engasjere deg i speiderarbeidet. Du kan delta aktivt i en gruppe, kun være med på turer og leirer, eller du kan delta på et møte eller en dugnad et par ganger i året. Er du kjempegod på planlegging og organisering av prosjekter er det kanskje du som skal planlegge gruppens sommerleir? Eller bor du utenlands, men likevel vil bidra kan du kanskje ha kontakt med gruppen via nettet og fungere som rovermentor? Vi tror at ved å kunne bidra som leder på en måte som passer seg, vil vi få flere engasjerte og motiverte ledere. Da er det også lettere å be om mer ansvar eller trekke seg tilbake når man ønsker det. Vi ønsker et åpent lederfelleskap der alle typer ledere og bidrag føler seg verdsatt.

Her kan du se videoer med ledere i ulike lederroller og oppgaver. 

Leder eller assistent?

KFUK-KFUM-speiderne praktiserer åpent medlemskap – kristent lederskap. Vi ønsker at våre ledere skal formidle en kristen tro til speiderne. Derfor har vi en ledererklæring som vi inviterer til å signere. Du kan lese mer om ledererklæringen i veiledning til Ledersamtalen. Ledererklæringen ble revidert i 2015, og er beskrevet i organisasjonsbestemmelsene § 3.4. Noen verv og roller er reservert for ledere som har signert ledererklæringen.

De som av ulike grunner ikke ønsker å signere ledererklæringen inviteres til å signere en assistenterklæring, og blir kalt assistenter. Både ledere og assistenter gjør en uvurderlig innsats for speiderne som settes stor pris på.  

Her kan du lese mer om leder- og assistentregistrering

Nye ledere

For å bli ny leder så må du:

Opplæring for nye ledere

  • For deg som er ny leder, så har vi en opplæringsplan som kalles sjekkliste. Den finner du på nett og i Lederhåndboka som sendes til alle nye ledere. Vi forventer at du selv tar ansvar for din egen opplæring. Mye av det viktigste lærer du lokalt i gruppen din. Sjekklisten er utarbeidet for å hjelpe deg og din gruppeleder til å konkretisere hva du bør kunne og ha gått igjennom i løpet av ditt første år som ny leder.
  • Første punkt på sjekklisten er et kortkurs på nett som heter «Velkommen som leder». Dette handler om verdiene våre og hvordan vi kan ha trygge turer og møter for speiderne våre. Dette kurset kan du ta alene eller sammen med lederne i gruppen din.
  • På nasjonale arrangementer vil vi tilby en økt om grenseoverskridende adferd. Vi mener det er viktig at alle ledere deltar på denne økten.
  • Du kan også delta på alle kursene i kursmenyen vår.

 

Tilbud om ledertrening

Hovedformålet med ledertreningen i KFUK-KFUM-speiderne er å gi forbundets tillitsvalgte og frivillige ledere de kunnskaper, ferdigheter og holdninger de trenger for å arbeide for forbundets formål og gjennomføre speiderprogrammet. I KFUK-KFUM-speiderne kan man bli leder fra man er 17 år. 

Ledere i KFUK-KFUM-speiderne tilbys kurs for øke kompetanse, få faglig påfyll og inspirasjon.

Kursmeny

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer. Kursmenyen er levende, så nye kurs kan komme til og andre fjernes. Det betyr at dersom det er emner du og dine medledere savner, så kan du kontakte forbundskontoret gjennom skjemaet nederst på siden, og så kan vi se om vi kan lage et kurs.

Grupper, sammenslutning av grupper og kretser kan bestille kurs som avholdes lokalt hos dere. Dere må da skaffe egnet sted og garantere for minimum 8-10 deltakere. Detaljene blir dere enige om med ledertreningsansvarlig på kontoret og kursholderen. En hovedregel er at de som bestiller kurset er ansvarlig for påmeldinger, ordner en hjemmeleder, økonomien og må dekke kursleder sine utgifter knyttet til reise og overnatting. I tillegg til dette må ledige plasser på kurset åpnes opp for ledere andre grupper og kretser. Bruk dette skjemaet for å bestille kurs. 

Kursmenyen er delt inn i fem kategorier: Ledelse, Program, Friluftsliv, Driftskurs og Kurs om kurs. Du kan trykke på lenkene for å lese mer om hver kurskategori.

  • Ledelseskursene er dagskurs som inneholder temaer som skal gi deg kunnskap som er nyttig for deg som er leder. Vi vil kontinuerlig tilby nye dagskurs basert på tilbakemelding fra kretser og grupper.
  • Programkurs inneholder innføring i speiderprogram og speiderprogram i praksis. Speiderprogram i praksis er et kurs kretsene skal tilby sine ledere. Dette er kurs som foregår over en helg, men som også kan deles opp i kveldskurs. På dette kurset gjennomgår man speidermetoden og tre til fire konkrete merker. Tanken er at du som leder skal ha konkrete ideer, tips og ferdigheter som du kan ta med seg hjem til egen gruppe.
  • Kursene om friluftsliv skiller seg ut fordi de innebærer minst tre overnattinger og man er ute hele tiden. Kursene kjennetegnes med få deltakere og at hver deltaker kan gjennomføre sine egne mål i løpet av kurset. Turledelseskursene tar for seg helt konkret rollen som turleder.
  • Kategorien driftskurs tar for seg temaer som for eksempel medlemssystemet, nettsider, vekst og rekruttering. 
  • Kurs om kurs er kurs som handler om å holde kurs. Eksempler er veilederkurs for rovere og kursholderkurs (bygger på tidligere trenerkurs).

Alle kurs som er bestilt eller arrangeres nasjonalt finner du i arrangementsoversikten.

Kursholdere

De som blir spurt og påtar seg å holde kurs for organisasjonen skal oppleve at det er tydelig hvilke forventninger som stilles til dem, og at de blir tatt godt vare på. Det skrives kursholderavtaler med et utvalg kursholdere. I tillegg til at det er en mulighet for å delta i et hyggelig sosialt fellesskap og å jobbe for forbundets verdier og formål, bidrar ordningen med kursholderavtaler til å motivere kursholdere gjennom spennende opplevelser, personlig utvikling og læring, dokumentasjon av den enkeltes kompetanse og erfaring og tydelige og avklarte forventninger. De skaper også en forutsigbarhet for både forbundet og den enkelte. I august hvert år blir det søkt etter stab for påfølgende års forbundskurs. 

Har du lyst til å engasjere deg på nasjonalt nivå? Her kan du finne ledige verv i organisasjonen