Medlemssystemet

  • Innføring i medlemssystemet
  • Håndtere persondata og sensitive opplysninger
  • Funksjoner som forenkler speiderhverdagen

Her får du en innføring i hvordan medlemssystemet fungerer og nyttige funksjoner som gjør speiderhverdagen enklere, samt hvordan vi som speiderledere skal håndtere persondata og sensitive opplysninger i henhold til personvernforordningen. Det legges opp til at deltakerne tar med egen pc. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør. Reiseutgifter til kursleder dekkes av forbundet. 

 

Nettsider og synlighet på nett

  • Bli kjent med nyttige virkemidler

Her får du kjennskap til funksjonalitet som finnes i systemet, gode råd og veiledning for bedre nettsider og synlighet på nett. Avholdes i løpet av et par timer og kan gjerne kombineres med kurs i medlemssystemet. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

 

Vekst og rekruttering

  • Tips til rekruttering for både speidere og ledere
  • Øk medlemstallene
  • Kurset kan bestilles med kun fokus på å rekruttere nye ledere

Her får du konkrete tips til hvordan gruppen kan få flere medlemmer, både barn og unge. Det kan også bestilles et kurs som kun fokuserer på rekruttering av nye ledere. Kan avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør.

 

Støtteordninger

  • Interne og eksterne støtteordninger
  • Tips til å skrive en god søknad
  • Kan kombineres med andre kurs

Dette kurset bør kombineres med medlemssystemet eller nettsider. Det vil ta for seg hvordan man kan benytte seg av ulike interne og eksterne støtteordninger (Frifond, K-stud osv.). Du vil også få tips og triks til hvordan du kan skrive en god søknad. Avholdes i løpet av en kveld. Antall deltakere bestemmes av arrangør. 

 

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurset til dere .