Introkurs for nye ledere

 • Hva er speiding?
 • Hvordan drive speiding?
 • Rollen som speiderleder
 • Organisasjonen vår
 • Aktivitetsressurser og møteplanlegging

Vi ønsker at den grunnleggende opplæringen for nye ledere først og fremst skal skje lokalt i gruppa og kretsen. I tillegg til dette er det mulig å dra på eller bestille introkurset for nye speiderledere. Kurset gir en innføring i hva, hvordan og hvorfor vi driver speiding, om organisasjonen vår, aktivitetsressurser og trygg og sikker speiding. Vi vil også gå gjennom hvordan du kan bidra til et godt lederfellesskap i gruppen, i tillegg til å ha praktiske øvelser innenfor møteplanlegging og oppgavefordeling.

Målet med kurset er å gi deg som ny speiderleder den kunnskapen du trenger for å kunne drive god og enkel speiding, slik at både du og speiderne dine får enda bedre opplevelser. Kurset passer både for deg som aldri har vært speider før, og rovere som går inn i en lederrolle.

Kurset tar for seg flesteparten av punktene på sjekklisten for nye ledere, og er en god forberedelse til ledersamtalen.  Du finner kursets powerpoint med notater her .

 

Innføring i speiderprogram

På dette kurset vil du få en innføring i struktur, innhold og verktøy for speiderprogrammet. Vi vil komme innom følgende temaer:

 • Speiderstigen
 • Aktivitetsmerker
 • Semestermerker
 • Semesterplan
 • Gradsprogrammet
 • Lære å bruke speiderprogrammet
 • Våre verdier og hvordan disse påvirket våre aktiviteter
 • Verktøy som møteplanleggeren, aktivitetsbanken og registreringsverktøy

Antall deltakere bestemmes av arrangøren. Dette kurset kan kretser, grupper og sammenslutninger av grupper bestille til seg. Dere må kun stille med egnet lokaler med projektor og dekke kursleders reise. 

 

Speiderprogram i praksis

 • Speidermetoden
 • Lære å gjennomføre noen konkrete merker
 • Ledelse av speidere
 • Ferdigheter til å holde møter

Speiderprogram i praksis er et kurs grupper og kretser skal tilby sine ledere. Kurset kan gjennomføres over en helg eller deles opp i kveldskurs. På dette kurset lærer du om speidermetoden og tre til fire konkrete merker. Tanken er at du som leder skal ha konkrete ideer, tips og ferdigheter som du kan ta med seg hjem til egen gruppe, slik at du enkelt kan gjennomføre dem med dine egen speidere. Kurset foregår både inne og ute. Antall deltakere bestemmes av arrangør. Husk at hver gruppe kan få 50% av deltakeravgiften som Frifond-støtte.

Her er kursmanualen med forslag til gjennomføring.

Når kurset er gjennomført vil vi gjerne samle inn nyttige erfaringer, og ber derfor alle om å fylle ut dette rapportskjemaet i etterkant. 

 

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurs til dere.