Introkurs for nye ledere

Vi ønsker at den grunnleggende opplæringen for nye ledere først og fremst skal skje lokalt i gruppa og kretsen. I tillegg til dette er det mulig å dra på eller bestille introkurset for nye speiderledere. Kurset gir en innføring i hva, hvordan og hvorfor vi driver speiding, om organisasjonen vår, aktivitetsressurser og trygg og sikker speiding. Vi vil også gå gjennom hvordan du kan bidra til et godt lederfellesskap i gruppen, i tillegg til å ha praktiske øvelser innenfor møteplanlegging og oppgavefordeling.

Målet med kurset er å gi deg som ny speiderleder den kunnskapen du trenger for å kunne drive god og enkel speiding, slik at både du og speiderne dine får enda bedre opplevelser. Kurset passer både for deg som aldri har vært speider før, og rovere som går inn i en lederrolle.

Kurset tar for seg flesteparten av punktene på sjekklisten for nye ledere, og er en god forberedelse til ledersamtalen.

Innføring i speiderprogram

På dette kurset vil du få en innføring i struktur, innhold og verktøy for speiderprogrammet. Vi vil komme innom følgende temaer:

  • Speiderstigen
  • Aktivitetsmerker
  • Semestermerker
  • Semesterplan
  • Gradsprogrammet
  • Våre verdier og hvordan disse påvirket våre aktiviteter
  • Verktøy som møteplanleggeren, aktivitetsbanken og registreringsverktøy

Antall deltakere bestemmes av arrangøren. Dette kurset kan kretser, grupper og sammenslutninger av grupper bestille til seg. Dere må kun stille med egnet lokaler med projektor og dekke kursleders reise. 

Speiderprogram i praksis

Dette kurset er et aktivt helgekurs som hovedsakelig arrangeres av kretser. Kurset kan enkelt tilpasses slik at det kan avholdes over flere kvelder. På dette kurset går man igjennom speidermetoden og ett til fire merker. Poenget med dette kurset er at du som leder skal lære om aktivitetene og merkekravene så konkret og detaljert som mulig, slik at du enkelt kan gjennomføre dem med dine egen speidere. Kurset foregår både inne og ute. Antall deltakere bestemmes av arrangør. 

Vi har noen ressurser fra pilotkurset som tok for seg merkene Primitiv mat og Førstehjelp. Trykk her for å se eksempler på program, regnskap, tips til gjennomføring og heftet Speiderideen. Bruk gjerne disse ressursene sammen med merkekravene i aktivitetsbanken for å sette sammen programmet for deres kurs.  

Når kurset er gjennomført vil vi gjerne samle inn nyttige erfaringer, og ber derfor alle om å fylle ut dette rapportskjemaet i etterkant. 

Astronomikurs

Vil dere lære mer om stjernetitting, himmellegemenes bevegelser og gravitasjon på Nord-Europas største astronomiske anlegg? Vil dere bli bedre rustet til å ha speidermøter- og turer hvor dere tar astronomimerkene? Dette kurset kan bestilles men holdes kun på Solobservatoriet på Harestua i Nord-Europas største astronomiske anlegg. Kurset kan tilpasses gruppa, men det må vare minimum én dag. Det er mulighet for overnatting innendørs eller i lavvo ute.

Klikk her for å lese en beskrivelse av aktivitetene på astronomikurset. Pris med én overnatting er fra 1000 kr per deltaker. Husk at hver gruppe kan få 50% av deltakeravgiften som Frifond-støtte. Det kan gjøres andre avtaler rundt pris ved kortere kurs. 

Du kan se hvilke kurs som avholdes når under arrangementer eller bestille kurs til dere.