Dette er et møte som kan gjentas mange ganger, - og man blir flinkere for hver gang.  Det er gunstig å gjennomføre opplegget på ledermøte, ledersamlinger, rovermøter, kretssamlinger, kretsstyremøter eller i førerpatruljen. 

 

Åpningseremoni

Andakt: Luk. 4, 14-18a  Les bare første halvdel av vers 18

Bruk gjerne andakten "Stop Poverty, -for vandrere"

Aktivitet:

Utstyrsbehov; AlleMed-kort, skrivesaker, gjerne en tavle, whiteboard eller lignende.

Møteleder forteller kort at gruppen nå skal jobbe med et opplegg som heter Alle Med, som skal hjelpe oss til å finne løsninger som gjør at enda flere kan være med i speideren. (Nærmere beskrivelse av hvordan opplegget skal ledes finnes på allemed.no)

Deretter deles forsamlingen opp i passe store grupper (3-4 personer pr gruppe er bra) og sammen skal gruppene ta for seg det første kortet; diskutere hvilke ting man allerede gjør som fører til inkludering.

Etter at gruppene har fått diskutert seg i mellom, forteller de i plenum hva de har kommet frem til.

Deretter velger gruppene ett av de oransje kortene som de gjerne vil diskutere nærmere. Etter gruppediskusjon forteller de igjen hva de har kommet frem til å plenum. 

Til slutt er det tid for det andre blå kortet, som handler om hva vi skal gjøre videre. Hver gruppe skal finne tre konkrete tiltak de vil og kan gjennomføre for å svare på utfordringene de fant under diskusjon nr 2.

Til slutt oppsummeres det hele i plenum.

Avslutning, speiderbønn.

 

AlleMed- opplegget er delt i tre økter, og foregår delvis i små grupper delvis i plenum. AlleMed-verktøyet kan bestille eller laste ned fra allemed.no. Verktøyet består av veiledning og en bunke små kort til hver deltaker.