Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en stifinner følgende bibelhistorie: Jesus går på vannet Johannes 6, 16-20
 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
 • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
 • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og spiselige vekstene i sitt nærområde. Til sammen minst 24 ulike arter.

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget.

Utstyr: Flagg, speiderloven

ANDAKT

Jesus går på vannet Johannes 6, 16-20
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 88.

AKTIVITET 1 - HVA ER ÅRSTID

Snakk sammen;
Hva er en årstid?
Hvor mange har vi? Hva kjennetegner dem?
Hvilke måneder hører til de forskjellige årstidene?
Hvorfor har vi årstider?
Hvilken årstid har vi nå?
Hva er det som gjør at vi får forskjellige årstider? Se her

AKTIVITET 2 - LEK

Riktig årstid
Rop opp en årstid og la de speiderne som har bursdag i den årstiden samle seg på et sted. Gjør det med alle årstidene. Sjekk at det er speidere i alle årstider. Kanskje noen kan bytte til den årstiden mor, far, søster , hunden eller noen annen har bursdag slik at det blir fordelt. Deretter kan alle blande seg.
Lederen roper opp en årstid og alle som hører til den skal gå til et bestemt sted, eller sette seg ned på huk, eller reise seg opp om de alt sitter. Dere kan velge om den som blir sist skal gå ut av leken eller om alle får være med hele tiden.
Rop opp hver årstid 3 - 4 ganger.'

Årstidsdans
Slå på litt musikk og la stifinnerne lage sin egen årstidsdans. Del speiderne i 4 grupper og la dem danse hver sin årstid.

Årstidsbevegelser
Finn fire bevegelser som er de fire forskjellige årstidene. Dette kan for eksempel være som når man fryser om vinteren, danser rundt om våren, ligger på bakken og svømme om sommeren og lar regnet strømme ned om høsten. Når du sier en årstid må stifinnerne gjøre den bevegelsen som hører til årstiden. For å gjøre det vanskeligere kan siste stifinner som gjør bevegelsen gå ut av leken helt til du står igjen med 1-2 vinnere.

AKTIVITET 3 - LAGE ÅRSHJUL

Årshjul ute:
Det aller beste hadde vært om dere klarer å gjøre litt av dette til hver årstid. Dere kan velge dere ut et tre og et område med blomster/vekster, en bekk eller en strand.
Besøk området om vinteren. Ta bilder (som bør skrives ut og legges i plastlommer) eller samle objekter. Blader og blomster kan legges under kontaktpapir. Kvister kan legges i poser med navn på hva dere har funnet. Oppsøk samme område om våren og om sommeren og sjekk de samme tingene. Til slutt så lager dere en firkant ved hjelp av grener, den deler dere i fire ruter og legger inn det dere har funnet. Til slutt kan alt foreviges ved at dere tar bilde av det. Det kan selvfølgelig også limes opp eller monteres på en eller annen måte avhengig av hvordan dere vil ha resultatet. Bruk en korktavle eller tape sammen plastlommer. Alt dette krever selvfølgelig litt planlegging og vil ikke passe alle steder, men er det beste om dere får det til.
Hvis dere skal gjøre alt på ett møte om høsten kan dere se om dere fortsatt kan finne noen små spirer under gammelt løv. Det er vel fortsatt mulig å finne ting som blomstrer? Gammelt løv og tørre grener finner dere alltid. Kanskje er det noen trær som har begynt å få høstfarger? Eller noen blomster som har satt frø? Hva med noen gamle dyreekskrementer som kanskje har ligget fra vinteren?
Lag fire ruter ved hjelp av grener og putt tingene i den ruten (vinter, vår, sommer og høst) hvor dere synes det hører hjemme. Dere kan gjerne også laminere noen bilder på forhånd som er typisk for de forskjellige årstidene. Disse kan legges ut sammen med de tingene speiderne finner i naturen.
Til slutt tar dere bilde av det hele og legger det ut om dere har mulighet til det.
Bruk anledningen til å lære stifinnerne navn på forskjellige ting fra naturen.

Årshjul inne:
Vi lager plakat over årstidene til kirkekontoret
Stifinnerne deles inn i fire grupper og får en årstid hver. De skal lage en plakat som er som en kvart sirkel. Pass på at speiderne vet hva som blir opp og ned på biten de får utdelt. Hver bit er en årstid hvor de skriver inn hvilke måneder som hører til, hvordan årstiden ser ut, om det skjer noe spesielt denne årstiden, hvordan været er osv. Dekorer med bilder. Hvis dere har bilde av to trekkfugler kan dere gi dem til de som skal dekorere våren. På den måten får dere snakket om trekkfuglene når dere til slutt presenter sirkeldelene for hverandre. Til slutt setter dere stykkene sammen til en sirkel. Inviter noen fra kirken som kan ta imot plakatene som en gave fra stifinnertroppen.
Bruk anledningen til å lære stifinnerne navn på forskjellige ting fra naturen.

Utstyr: Plakat, tusj og bilder fra de ulike årstidene

AKTIVITET 3 - LAGE KUNSTBILDE/SKULPTUR

Bruk ting fra naturen og lag et kunstverk. Det kan f.eks forestille et troll, en speider, en by, fred eller vennskap. Eller hva med å lage patruljedyret? Ofte trenger stifinnerne noen forslag for å komme i gang.
Når kunstverket er ferdig kan det dokumenteres med bilder som kan vises på en samling eller legges ut på en side gruppen har.

Eller

AKTIVITET 3 -SPIKKE EN PRIMSTAV

La stifinnerne finne en tykk gren som de renser for kvister og bark. Deretter kan de spikke inn merker fra den gamle primstaven. Forslag til denne aktiviteten finner du her.

AVSLUTNING

Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen

UTSTYR

 • Flagg
 • Speiderloven
 • Andakten
 • Informasjon om hva som gir oss årstider
 • Ball og lommelykt?
 • Utsyr som kan gi musikk
 • Ute: Bilder fra andre årstider
 • Inne: Plakat, lim, sakser, bilder av naturen i forskjellige årstider, trekkfugler ?