Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
  • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
  • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand
  • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Tenne bål og lære om sikkerhet rundt bål og båltenning.
Lese: Luk 8, 16.

Utstyr: NT/Bibel

 


 

Aktivitet 1
Fortelle om reglene for bruk av åpen ild i skog og mark, fortelle om risiko knyttet til båltenning. Vise hvorfor det er viktig med oksygen ved å tenne et lite stearinlys og sette et gjennomsiktig glass over. Snakke om hva som skjer.
Hva skal man passe på når man skal tenne bål for at det skal være sikkert? Gå sammen og finn steiner til å legge rundt bålet. Alle er også sammen om å finne ved til bålet, tynne kvister og litt tykkere kvister, og gjerne never som er flott til opptenning. Husk at kvister og ved må være tørre. Lær dem forskjell på kvister/ved som ikke er tørre pga regn og det som ikke er tørt fordi det er ferskt. De første kan brenne når de tørker på bålet, mens de ferske kan ikke. La barna være med å spikke fliser som kan brukes til opptenningen.

Utstyr: Lysstump, kniv, fyrstikker, avispapir

 


 

Aktivitet 2
En leder viser hvordan man tenner bål. Start med litt ved på bunnen. Legg på sammenkrøllet avispapir og never, lage en pyramide rundt dette med tynne pinner, så litt tykkere pinner. Tenne på nede litt inn i bålet. Når det tar fyr, må man mate bålet forsiktig slik at det ikke slukner. Etter hvert legger man på tykkere ved.
Barna får bruke avispapir, never og kvister de har samlet. (Ta med noe tørr opptenningsved hvis barna ikke finner nok selv.) Barna bygger opp hvert sitt bål og får tenne på.
Det kan være lurt å bruke store fyrstikker til oppdagere.
Når barna har fått fyr og fått bålet til å brenne en stund, kan man samle disse til et eller noen bål.

 


 

Aktivitet 3
Mens bålet brenner, kan man spikke pølsepinner før man griller pølser, pinnebrød eller annet. Lær barna at man skal vente til man får glør slik at maten blir stekt og ikke bare svidd over flammer.

Utstyr: Kniv, pølser, pinnebrøddeig

 


 

Lek
Tampen brenner: En leder har gjemt en ting som oppdagerne skal finne. De får vite om det blir varmere eller kaldere ettersom de nærmer seg eller fjerner seg fra stedet tingen er gjemt. Når de nesten har funnet tingen sier lederen tampen brenner- så blir det varmere og varmere- brenner!
En oppdager kan gjemme en ting for de andre og lede leken etterpå.

 


 

Avslutning
Oppsummering
Avslutning med Speiderbønnen.