Enme fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en oppdager erfart å delta i demokratiske avgjørelser i flokken.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Bålplass.

 


 

Aktivitet 
Fra 15 september er det lov til å tenne bål. Det er lurt å gjøre noen forberedelser (f.eks. sanke ved) slik at bålmøtene kan bli brukt til aktiviteter som er lærerike for speiderne.

Sett dere ned sammen som en gruppe å bli enige om hvordan dere ønsker at bålplassen skal se ut, og reglene dere ønsker for bruk. Reglene kan dere skrive ned på et ark, laminere og sette opp på bålplassen.
Fordel oppgavene på speiderene.
Eks: ansvar for sittebenker, ansvar for å bygge opp bålet med steiner, ansvar for å samle never, ansvar for å samle småkvist, ansvar for å finne større pinner, ansvaret for å finne grillpinner man kan sette på speiderrommet til ferdig bruk og ansvaret for å «feie» og rydde området rundt.

Utstyr: Esker til å samle never, småkvist og annen ved i, ark til å skrive bålplassreglene på, lamineringsmaskin

 


 

Lek 
Lek boksen går på bålplassen. Finn gjerne en fast plass, slik at det er enkelt å arrangere samme lek flere ganger. 

 


 

Avslutning 
Oppsummering av møtet. Ta opp reglene for bålplassen og gi eksempler på ting dere kommer til å gjøre på denne plassen fremover.
Speiderbønnen