Krav til aktivitetsmerket Bibel finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan ere kan gjennoføre disse på et møte.

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Jesus tar imot barna, Mark 10,13-16
Les teksten for oppdagerne slik at de blir kjent med den. Jesus vil at alle barn skal bli kjent med ham. Hvis du vil bli kjent med ham er det lurt å bli litt kjent med det som står i bibelen.
Nå skal vi dele dere i grupper og gruppene skal få hver sin historie fra bibelen som dere skal dramatisere for de andre.

AKTIVITET 1 - DRAMATISERING

Utstyr: Bibeltekstene

Husk at mange oppdagere ikke kan lese godt nok til å kunne lese en historie slik at de selv og andre forstår selve historien. Det beste er om dere kan ha en eldre speider, leder eller foreldre på hver gruppe./patrulje. Hvis det ikke er mulig og oppdagerne ikke kan klare seg selv, må du gi de andre gruppene enkle opppgaver, mens du hjelper en og en gruppe/patrulje med dramatisering.

Velg ut de tekstene du ønsker å dramatisere.
Etter at de er øvet inn viser oppdagerne dramatiseringene for hverandre.

Tekstene og rollene finner du under ressurser.

AKTIVITET 2 - LAG BIBELFORTELLINGER I NATURMATERIALER

Ta de samme fortellingene og la oppdagerne bygge dem av ting de finner i naturen. Kanskje skal du ta med noen små stoffbiter eller andre ting de kan bruke i tillegg.

AVSLUTNING

Speiderbønn
Være beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

  • Bibeltekster med roller 

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier:
    Jesus tar imot barna Markus 10, 13 - 16)
    (Pluss de stykkene dere velger å dramatisere.)