Punkter fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Jesus tar imot barna. (Mark 10,13-16)
  • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
  • Har erfart å delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni
Navneopprop
Tema for møtet: Dåp
Lese fortellingen om hvordan Jesus tar imot barna. (Mark 10,13-16)

Utstyr: NT/Bibel

 


 

Aktivitet 1
Gå inn i kirkerommet og se på døpefonten, snakke om dåp av små barn, store barn og voksne.
Avtal gjerne med en som arbeider i kirken til å fortelle om dåpen og vise rundt i kirken.

 


 

Aktivitet 2
Oppdagerne lager en tegning med dåp som tema.

Utstyr: Papir, fargeblyanter

 


 

Lek
Mitt skip er lastet med:
Oppdagerne sitter i ring. Lederen starter med å kaste en liten ball til en av oppdagerne. Denne sier: ”Mitt skip er lastet med …dåpslys. Denne gir ballen til neste i sirkelen som sier: Mitt skip er lastet med…noe annet som er i kirken. Når man ikke kommer på flere ting, er leken ferdig.

Utstyr: Liten ball

 


 

Avslutning
Oppsummering av hva dåp er.
Speiderbønnen