Krav til aktivitetsmerket Kirke finner du her

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 

ÅPNING 

Åpningsseremoni. Navneopprop.

ANDAKT

Jesus tar imot barna, Mark 10,13-16
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 26
eller Andakt om dåpen
Ta gjerne andakten etter aktivitet 1.

AKTIVITET 1 - SE PÅ DØPEFONTEN

Gå inn i kirkerommet og se på døpefonten, snakke om dåp av små barn, store barn og voksne.
Avtal gjerne med en ansatt i kirken om han eller hun kan fortelle om dåpen og vise rundt i kirken.

AKTIVITET 2 - FORMING

Utstyr: Det dere trenger til formingsoppgaven avhenger av hvilken oppgave dere velger.

 1. Tegne døpefonten, de som er raske kan tegne dåpsbarn, foreldre og faddere i tillegg.
 2. Lag døpefonten i trolldeig.
 3. Gi hver patrulje en plakat og bøker eller blader til å klippe ut av. Be dem lime sammen utklippene til et et bilde fra en dåp.

AKTIVITET 3 - BLI KJENT MED KIRKEROMMET

Utstyr: Hvis dere velger rebusen: utstyr til å gjennomføre rebusen. 

Dette kan gjøres på forskjellige måter avhengig av hvor mye tid dere vil bruke på dette punktet.
Dere kan få en enkel omvisning eller dere kan f. eks. legge det opp som en rebus.

For å få kirkemerket skal oppdagerne kjenne disse tingene:

 • Våpenhus
 • Døpefont
 • Prekestol
 • Orgel
 • Alter
 • alterring
 • Lysglobe

AKTIVITET 4 - KIMS LEK

Utstyr: Dåpslys, dåpskyse/dåpskjole, døpefat, dåpsmugge (trenger ikke være kirkesølvet, men f.eks serveringsfat/mugge), Bibel, "Velkommen til dåp"-brosjyre, salmebok, due (symbol på Den hellige ånd), flaske med vann, kors, eventuelt andre relevante ting.

Alle tingene legges utover. Forklar hva de forskjellige tingene er. La speiderne se på tingene i 1 minutt. Dekk over med et teppe.
Ta bort 2-3 ting, la speiderne si hva som er borte eller la teppet være på og be speiderne fortelle hva som ligger under teppet.

SANG - DØPEFONTEN STÅR I KIRKEN

Norsk salmebok nr 585

AVSLUTNING

Speiderbønn.
Vær beredt - Alltid beredt.

UTSTYR

 • Andaktsbok eller utskrift av andakten

Til kims leke:

 • Dåpslys
 • Dåpskyse/dåpskjole
 • Døpefat
 • Dåpsmugge (trenger ikke være kirkesølvet, men f.eks serveringsfat/mugge)
 • Bibel
 • Brosjyre "Velkommen til dåp"
 • Salmebok
 • Due (symbol på Den hellige ånd)
 • Flaske med vann
 • Kors
 • Teppe til å dekke over alt
 • Blyant og papir?
   

Til formingsoppgaven

 • Fargestifter og papir
  eller
 • Trolldeig
  eller
 • Bøker til å klippe ut av
 • Sakser
 • Lim
 • Plakater
   

Velger dere Rebus i kirkerommet finner dere utstyrsliste der.

Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorie: Jesus tar imot barna. (Mark 10,13-16)
 • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
 • Har erfart å delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.