Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en oppdager erfart å delta i et diakonalt tiltak eller aksjon lokalt som for eksempel besøk på et eldretreff, sykehjem, innsamlingsaksjon eller lignende.
  • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Den gylne regel (Mat7,12)

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop
Tema for møtet: Besøke noen gamle eller syke som er mye alene. 
Lese Den gylne regel (Mat 7,12).

Utstyr: Bibel/NT

 


 

Aktivitet 
Avtale på forhånd med eldresenter eller sykehjem. Når man kommer dit, presenterer oppdagerflokken seg for de gamle/syke. Speiderne synger noen sanger og sammen med voksne, forteller litt hva dere holder på med i hverdagen. Ta gjerne med noe dere har laget og vis fram. Har dere noe å gi bort som kan være til glede eller oppmuntring, er det veldig hyggelig.

 


 

Avslutning
Speiderbønnen, dere takker for dere. Speiderne hentes på stedet, eller dere går dit dere pleier å bli hentet.