Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Skapelsen (1. Mosebok 1.1 – 2, 25)
 • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
 • Har en oppdager erfart å lage en nyttegjenstand for tur, som for eksempel et sitteunderlag, en kopp eller lignende.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet:

 1. Være med på tur i nærmiljøet og finne et dyr som lever i vann (ferskvann: frosk, rumpetroll, kreps, vannløper, el) (Sjø: krabbe, strandreke, blåskjell el.)
 2. Finne ut hva slags dyr det er.
 3. Hvorfor lever dette dyret i vann? Hva skjer hvis det ikke er i vann en stund?

 

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

 • Rumpetroll: Finn ut hvordan disse seg fra egg til frosk/ padde?
 • Lag en fiskestang eller en hov som du kan bruke når du fanger dyret. (Husk å ha dyret i vann hele tiden og slipp det ut etterpå.)
 • Lag en rett av blåskjell, strandsnegler, kreps eller lignende (Husk å undersøke om disse er spiselige i deres område, f.eks ringe blåskjelltelefonen)
 • Lag en plakat med tegninger eller bilder av dyrene dere fant i vannet. Skriv på navn på dyrene dere fant.
 • Lag en vannkikkert, og bruk den når dere ser etter dyr i vannet

 


 

Åpning 
Åpningsseremoni, navneopprop
Tema for dagen. Vis bilder av dyr som vi kan finne. Viktig å behandle dyrene varsomt.


Andakt

Skapelsen 1. Mosebok 2,4-9 og 2,15-25 (minus vers 10 til 14).
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere side 11

Utstyr: Bilder av dyr i vann

 


 

Aktivitet 1
Lage en hov med ståltråd og  del av stømpebukse eller litt fluenett, evt kan man ta med noen hover.

Fyll bøtter med vann eller lage et akvarium med en plastduk på 1x1 meter som legges i en grop, mellom noen steiner eller lignende og fylles med vann. Ta gjerne noen vannplanter oppi.

Utstyr: Ståltråd, Fluenett, evt. hov, strømpebukse, nål og tråd, bøtter forstørrelsesglass.

 


 

Aktivitet 2
Bruk hoven, en fiskestang el og fang et dyr som lever i vann. Ha dyret oppi vannbøtta eller akvariet.
Hvordan dyr er dette? Finn ut! Slå opp i bøker eller se på plansjer. Hvorfor lever dette dyret i vann? Snakk om dette og hva som skjer hvis dyret ikke er i vann på en stund.

Utstyr: Oppslagsbøker, Speiderhåndboka

 


 

Aktivitet 3
Lag en vannkikkert.
Med en vannkikkert kan man tydelig se hva som foregår under vann. Kikkerten lages av et plastrør eller lignende med en diameter på ca. 20 cm og den ene enden dekkes av en kraftig, gjennomsiktig plast. Denne enden skal ned i vannet.

Utstyr: Plastrør diameter ca. 20 cm, Kraftig, gjennomsiktig plast, Limbånd som tåler vann.
(Kan evt bruke en dykkermaske)

 


 

Aktivitet 4
Ferskvann:
Fortell om rumpetroll og hvordan de utvikler seg fra egg til rumpetroll til frosk eller padde. Ta med bilder/ plakat.
Synge Små rumpetroll

Utstyr: Bilder utvikling rompetroll, tekst små rompetroll

eller

Lag en plakat hvor speiderne tegner det de har sett av dyr. Kan tegne på ark som limes opp på en større plakat. Lederen kan evt skrive navn på dyret.

Utstyr: Ark, tusj,plakat, lim/limbånd

Ved sjøen:
Finne blåskjell, strandsnegler, albuskjell eller lignende. En leder koker opp vann, skjell kokes og speiderne får smake. Kan gjerne lage blåskjellsuppe. Husk å sjekke om blåskjell er spiselige i området!

Utstyr: Bøtte, kjele, primus eller lignende, sleiv, øse

eller 

Lag en plakat hvor speiderne tegner det de har sett av dyr. Kan tegne på ark som limes opp på en større plakat. Lederen kan evt skrive navn på dyret.


Utstyr: plakat, ark, tegnesaker, tusj, limbånd/lim

eller

Fortelle om manetens utvikling og barnepikefunksjon. Vis bilder.

Utstyr: Bilder av manetens utvikling.

 


 

Avslutning
Oppsummering av hva man har funnet og sett.
Slippe ut dyrene man har funnet.
Eventuelt utdeling av «Dyr i vann» - merket.
Speiderbønn.