Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å delta i demokratiske avgjørelser i stifinnertroppen.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
  • Har en stifinner erfart å sette seg et personlig mål (som for eksempel å ta et merke), planlegge hvordan han/hun skal nå målet, og gjennomføre planen.
  • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.

Krav til aktivitetsmerket dyr finner du HER.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

Ha med deg bilder av ulike dyr i nærområdet og fakta om disse. Bruk gjerne spørsmålene:
Hvilke dyr kjenner dere?
Hvordan ser de ut?
Hva spiser de?
Hvordan kan vi gjenkjenne dyrets spor?
Hvor kan vi finne disse?

Utstyr: En plakat med bilder og fakta om ulike dyr i nærområdet; elg, bjørn, rev, ulv, gaupe, reinsdyr, hjort, rådyr, grevling, jerv, mink.

 


 

Aktivitet 1
Speiderne deles inn i tre grupper som velger sitt dyr. Stifinnerne får i oppgave å lage en plakat med informasjon om dyret. Dekorer plakaten med bilder av dyret, hvor det lever, hva det spiser og hvordan bæsjen deres ser ut.

Utstyr: Plakater, fargetusjer, bilder og fakta, ark

 


 

Aktivitet 2
Speiderlederen leser eventyret; geitekillingen som kunne telle til ti. Etter å ha lest det en gang for alle, får hver stifinner egen rolle i eventyret. Velg en forteller. La stifinnerne få øve et par ganger før de presenterer det for lederne.

Se link nederst på siden for teksten på eventyret.

 


 

Aktivitet 3
Stifinnerne presenterer plakaten om sitt dyr for alle, gjerne inviter foreldre og familie til å komme, da dette allikevel vil være på slutten av møtet.

 


 

Avslutning
Speiderne synger, Fold deg sammen.
En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt