Krav til aktivitetsmerket Dyrespor finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

ÅPNING

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Daniel i løvehulen, Daniel 6, 1-29
Aktive barn - levende forkynnelse, s. 75.

AKTIVITET 1

Utstyr: Bilder av dyr, spor og ekskrementer.

Vis  fram bilder av dyrespor av forskjellige slag. Snakke litt om hva dyrene lever av og hvor de lever. Dere  kan se hvilket dyr som har vært der dere er ved å se spor etter dem. Om vinteren er det lett å se fotavtrykk. Når det ikke er snø må dere se etter bæsj, gnag osv. 

AKTIVITET 2

Let etter spor. Gi hver oppdager eller gruppe en brødpose til å samle ting i.
Send oppdagerne ut to og to eller i små grupper for å lete etter dyrespor.  Dere kan ta bilder av det dere finner eller ta med dere objektene. Lag en plakat eller samling hvor dere bruker det dere har funnet eller tatt bilder av eller legg det ut på en eventuelt hjemmeside: "Se hva oppdagerne oppdaget i dag!".

LEK - DYREHAGEN

Speiderne sitter i ring, mens en står i midten. Alle få tildelt navnet på et dyr, velg tre eller fire ulike. Den som står i midten roper opp et dyrenavn.  Ropes det for eksempel: "Hare", skal alle som er harer bytte plass. Den som står i midten og roper opp skal da forsøke å sette seg, slik at det kommer en ny person i midten. Når man roper "dyrehage" må alle flytte seg.

AKTIVITET 3 - LAGE DYRESPOR

Dette forutsetter at dere har snø som egner seg:
Del oppdagerne i grupper. Hver gruppe lager dyrespor i snøen med hendene. Etterpå skal de andre oppdagerne se om de kan gjenkjenne sporet.

AKTIVITET 4 - STAFETT MED DYRESPILLET

Utstyr: Spillebrikker

Skriv ut og klipp opp brikkene. Hvis du laminerer dem kan du bruke dem til senere.
Del oppdagerne i lag. Det er best med en leder til hvert lag, hvis ikke må lagene bare vente litt med å få kontrolert kortene sine.
Legg alle brikkene utover så langt foran hvert lag som dere vil at oppdagerne skal løpe. Ett sett til hvert lag. Den første løper frem, henter et dyrebilde, leverer den til neste mann og stiller seg bakerst. Nestemann løper frem og finner et dyrespor som hører sammen med bildet, løper tilbake og gir fra seg begge brikkene. Den neste skal så finne det siste dyresporet til dette dyret. Alle brikkene leveres så til lederen og oppdagerene tar med et nytt dyrebilde tilbake til laget. Slik fortsetter leken. Det er viktig at lederen passer på at de velger riktig brikke. På denne måten må hvert lag løpe 17 ganger.

AVSLUTNING

Speiderbønnen
Vær beredt - Alltid beredt
 

UTSTYR

  • Andakten
  • Brødposer
  • Bilde med dyr, spor og ekskrementer
  • Plakat, lim, eller plastlommer
  • Spillebrikker

EMNER BFRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

  • Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.