Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

Kjenner en oppdager til navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 12 ulike arter.
 

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatoriske krav:

  • Kunne kjenne igjen fotsporene til ulike dyr dere kan finne i nærmiljøet.
  • Finnes det andre typer spor dyrene legger igjen? Klarer dere å nevne to?
  • Velge dere et dyr dere har i nærmiljøet. Studere fotsporet og finne ut hva de spiser og hvordan bæsjen ser ut.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge ett av disse kravene:

  • Gå på tur i nærmiljøet, se om dere klarer å finne spor fra ulike dyr.
  • Male ditt eget fotspor på at ark. Sammenlign hverandres fotspor og se om dere kan skille dem fra hverandre.
  • Dele dere i grupper der den ene gruppen skal legge ut ulike typer spor som den andre gruppen skal finne.
  • Studere sporene til rovdyr og planteetere. Se om dere kan se noen likhetstrekk og ulikheter.

 


 

Åpning
Åpningsseremoni, navneopprop
Tema for møtet: Dyr og dyrespor. Kjekt å kunne kjenne igjen spor av dyr i ”villmarka” 
Lese: Daniel i løvehulen (GT: Dan. 6)  eller  s 75 i Aktive barn-levende forkynnelse

Utstyr: Bibel, Aktive barn - levende forkynnelse
Andakten finner du også her.

 


 

Aktivitet 1
Vise bilder av dyrene og snakke litt om hva dyrene lever av, hvor de lever og hvordan man kan se at de har vært et sted ved å se spor etter dem som fotavtrykk, bæsj, gnag osv. Fortelle hva dere skal se etter på turen/møtet.

 


 

Aktivitet 2
Let etter spor

Send oppdagerne ut to og to eller i små grupper for å lete etter dyrespor.  Hvis dere har lyst kan dere ta bilder av det dere finner eller ta med dere objektene. Lag en plakat  eller samling hvor dere bruker det dere har funnet eller tatt bilder av eller legg det ut på en eventuelt hjemmeside: "Se hva oppdagerne oppdaget i dag!".

 


 

Lek
Dyrehage
Speiderne sitter i en ring, mens en står i midten.  Alle få tildelt navnet på et dyr, velg tre eller fire ulike. Den som står i midten roper opp et dyrenavn.  Ropes det for eksempel: "hare", skal alle som er harer bytte plass. Den som står i midten og roper opp skal da forsøke å sette seg, slik at det kommer en ny person i midten. Når man roper "dyrehage" må alle flytte seg.

 


 

Aktivitet 3
Quiz med dyr og dyresporene dere har funnet eller bildene fra starten av møtet.

Utstyr: Bilder av dyr og dyrespor

 Aktiviet 4
Lage dyrespor.

Speiderne stiller på linje. Lederen sier navnet på et dyr og speiderne skal bevege seg fremover slik at de vil sette spor på samme måte som dyret ville gjort. Når speiderne har gått noen meter velger dere et nytt dyr.

 


 

Aktivitet 5
Lage dyrespor for hverandre.

Hvis dere har snø og den er egnet kan oppdagerne lage dyrespor i snøen med hendene. Etterpå kan de andre oppdagerne se om de kan se hva som er laget.
 


 

Aktivitet 6
Stafett

Del oppdagerne i lag. Det må være en leder til hvert lag. Har man kun en leder og få oppdagere kan dere bare gjøre som forklart. Oppdagerne får uansett løpt og lært!
Legg alle brikkene utover så langt foran hvert lag som dere vil at oppdagerne skal løpe. Ett sett til hvert lag. Den første løper frem, hemter et dyrebilde, leverer den til neste mann og stiller seg bakerst. Nestemann løper frem og finner et dyrespor som hører sammen med bildet, løper tilbake og gir fra sg begge brikkene. Den neste skal så finne det siste dyresporet til dette dyret. Alle brikkene leveres så til lederen og oppdagerene tar med et nytt dyrebilde tilbake til laget. Slik fortsetter leken. Det er viktig at lederen passer på at de velger riktig brikke. På denne måten må hvert lag løpe 17 ganger.

Utstyr: Dyrespill
 Avslutning
Oppsummering av møtet
Informasjon
Speiderbønnen
Vær beredt - Alltid beredt