Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.

Krav til aktivitetsmeket  dyr finner du HER.

 


 

ÅPNING

 

Utstyr: Flagg, speiderloven

Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

 


 

AKTIVITET 1 - HVILKE SPOR KAN VI FINNE

 

Utstyr: Ark med bilder av ulike dyrespor og deres ekskrementer 

Samtal med stifinnerne om hva slags spor vi kan finne fra dyr vinterstid.
Hva må vi se etter, og hvordan kan vi finne ut hvilken vei de går? Få stifinnerne til å forklare hvordan sporene til elg, hund, katt, hare ol ser ut.
Hvordan ser ekskrementene (bæsjen) ut? Små/store, mye/lite, rund/klump.
La deretter stifinnerne forme dyrespor i snøen.

 


 

AKTIVITET 2 - DYRESPORØVELSE

 

Utstyr: Bilder av dyrespor, ekskrementer og navn på dyr.

Stifinnerne får utdelt lapper hvor det er bilde av dyrespor, ekskrementer og navnet på et dyr. Del dem inn i grupper på 2-3 speidere. Deretter skal de sortere bildene sammen med den de hører til. 

 


 

AKTIVITET 3 - LET ETTER SPOR

 

Utstyr: Kamera/mobiltelefon

La stifinnerne gå rundt i nærområdet for å se om de finner dyrespor. Ta bilder og dokumenter. Finner dere spor, se om dere kan følge disse? Kan man kanskje finne flere spor fra dyret?

 


 

ANDAKT

Å ta vare på det Gud har skapt.
Samtale:
Er det noen av dere som har dyr hjemme? Hvordan passer vi på dyrene våre? Mat, vann, plass, aktivitet.
Hvordan ville de klare seg uten stell? Tørste eller sulte i hjel.
Når vi har dyr er det vi mennesker som må passe på dem.Vårt ansvar.
Har dere sett dyr i skogen? Hva kan vi gjøre for dem?
Ikke forstyrre, ikke ødelegge hi, reir og maurtuer, gi fuglene mat om vinteren.
Bibeltekst 1. Mosebok 1,28
Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»
Gud skapte oss mennesker annerledes enn det andre han skapte. Han skapte oss mennesker slik at vi skal passe på det han har skapt. På alt som lever og alt som finns på jorden.

Fritt etter andakt i "Aktive barn - levende forkynnelse".

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen