Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
  • Kan en stifinner speiderløftet og speidernes valgspråk utenat og kjenner innholdet i speiderloven.
  • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
  • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
  • Kjenner en stifinner navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyrene, treslagene, blomstene og de spiselige vekstene i sitt nærområde. Tilsammen minst 24 ulike arter.
  • Har en stifinner erfart å bruke kart aktivt som hjelpemiddel når man er på tur.

 


 

Åpning
Speiderne stiller i hestesko, synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget.
Ledere og speidere hilser flagget. En speider leser speiderloven før alle synger vår far.
Navneopprop

Utstyr: Flagg, speiderloven

 


 

Aktivitet 1
Samtal med stifinnerne om hvordan spor vi kan finne fra dyr vintertid. Hva må vi se etter, og hvordan kan vi finne ut hvilken vei de går? Få stifinnerne til å forklare hvordan sporene til elg, hund, katt, hare ol ser ut. Hvordan ser deres ekskrementer ut? Små/store, mye/lite, rund/klump. La deretter stifinnerne lage disse selv i snøen.

Utstyr: Ark med bilder av ulike dyrespor og deres ekskrementer 

 


 

Aktivitet 2
Dyrespor bingo

Stifinnerne får utdelt lapper hvor det er bilde av dyrespor, ekskrementer og navnet på et dyr. Del de inn i grupper på 2-3 speidere. Deretter skal de sortere bildene sammen med den de hører til. 

Utstyr: Bilder av dyrespor, ekskrementer og navn på dyr.

 


 

Aktivitet 3
La stifinnerne gå rundt i nærområdet for å se om de finner dyrespor. Ta bilder og dokumenter. Finner dere spor, se om dere kan følge disse? Kan man kanskje finne flere spor fra dyret?

Utstyr: Kamera/mobiltelefon

 


 

Lek
Lek at dere er et av dyrene dere har jobbet med. Lag dere et hjem, en familie og lek fritt.

 


 

Avslutning
Oppsummering av møtet
Speiderne synger, Fold deg sammen. En speider ruller sammen flagget.
Speiderbønnen