Emne fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Har en oppdager erfart å være på dagstur regelmessig sammen med andre og er godt kjent i minst et turområde i oppdagerflokkens nærmiljø.

 


 

Åpning 
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet:  Eventyrskog
Lese fra: Esekiel kap.31, 1-18.
Snakk om hva vi mennesker gjør med skogen.
Hva kan vi gjøre for å klare å bevare den?
Hva er spennende med å gå i skogen?

 


 

Aktivitet 1 
Det finnes mange bevarte eventyrskoger. Hvis dere har en i nærheten anbefales det at møtet blir lagt til dette stedet. Da vil dere få mye spennende ut av den lille turen.

Hvis dere ikke har det kan man lage en ut av fantasien. Kanskje oppdager dere en ny eventyrskog.

Målet med turen er å trigge fantasien, og skape undring over det naturen kan gi oss. Se om man klarer å kjenne igjen noen av de tingen som defineres ved en eventyrskog.

  • Uberørt og naturlig: Skog som har fått stelle seg selv gjennom lengre tid og som beskriver livsløpet; tilpasning til jordsmonn, vann, lysforhold og naturkrefter.
  • Fantasieggende og spennende: Variasjon, stillhet og naturlighet åpner for undring og assosiasjoner.
  • Stille: Fravær av slik støy som omgir oss til daglig, opplevelse av naturens egne lyder; fuglekvitter, bekkesikkel, vindens susing i trekronene, våre egne hjerteslag.
  • Trolsk: Dunkelhet, uorden, veltede trær, naturkreftenes virkning og tidens tann.
  • Variert og kontrastfylt: Stien vi går på, skogsrommene som veksler i størrelse og form, terrengets og vegetasjonens utforming.
  • Vannmiljø: Virkning på landskap og vegetasjon, lyder fra surklende myr og klukkende bekk, fossebrus, skodde og frostrøyk over stille vannspeil.
  • Minner om tidligere tiders virksomhet:" Hustufter, voller, røyser, gjerder og gjengrodde veifar, vasshjul og kverner som vitner om tidligere tiders slit, oppfinnsomhet, nøysomhet og utnyttelse av lokale ressurser.
  • Romdannelser: Med rom forstås et særpreget sted i skogen som har tydelig avgrensede «vegger, gulv og tak».

Utsyr: Kamera, et ark til hver speider med beskrivelse av hva som kjennetegner en eventyrskog.

 


 

Aktivitet 2
Ta bilder av de tingene speiderne finner og lag en plakat, fremvisning eller noe annet morsomt på neste speidermøte.

Ønsker man å gjøre noe mer ut av det kan man male et bilde fra turen og koble det opp mot ett av eventyrene til Asbjørnsen og Moe.

 


 

Lek
I en skog er det flott å leke gjemsel. Bli enige om et begrenset område man kan gjemme seg på.

 


 

Avslutning 
Oppsummering av møtet
Speiderbønnen