Emner fra Speiderstigen for oppdagere som man jobber med på dette møtet:

  • Den gylne regel (Matteus 7,12)
  • Har en oppdager erfart gjennom lek og lagkonkurranser å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.

Emner fra Speiderstigen for stifinnere som man jobber med på dette møtet:

  • Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40)
  • Har en stifinner erfart gjennom lek og konkurranser både å tape og vinne, vente på tur og opptre rettferdig.

 


 

Åpning
Navneopprop
Tema for møtet: Lære speiderne at det er forskjell på fattig og rik.

 


 

Aktivitet
Når speiderne kommer til møtet forteller lederne at de skal ha en liten fest. Det er en meget spesiell fest og alle er invitert. Men speiderne finner fort ut at dette ikke er en helt vanlig fest. Speiderne blir delt inn i fire grupper helt vilkårlig. Antall speiderne på hver gruppe vil variere basert på hvor mange dere er.
Eks. Forslag til fordeling i grupper med 21 speidere:

  • To speidere får et glass vann og må sitte på gulvet.
  • Seks speidere får et glass vann og et knekkebrød. De kan sitte på enkle stoler.
  • Elleve speidere får hver sin bolle og et glass vann. De sitter sammen i sofaen. 
  • To speidere får sitte på pyntet bord, med lys og ballonger. De får spise så mange boller og drikke så mye brus de ønsker.

Etter at speiderne har spist og sittet på hver sine gitte plasser, får de lov til å gå og snakke med hverandre. Noen vil kanskje prøve å stjele fra de som sitter på festbordet? Legg merke til hva speiderne sier og gjør underveis.

Samtale
Sett alle speiderne i ring for en prat. Hvordan opplevde de leken? Hva sa og gjorde de? Festen viser hvordan fordelingen av goder er i verden, omtrent en sjuendedel lever i ekstrem fattigdom, mens noen lever i stor overflod. Hvor er nordmenn på denne festen? Vi sitter ved det pyntede festbordet. Hva synes speiderne at det er slik? Hvorfor er noen land fattige? Hva tror speiderne?

 


 

Andakt
Hva tror speiderne at Jesus synes om fordelingen av goder i verden? Hva ville Jesus ha gjort? Hva vil Jesus at vi skal gjøre? 
Den gylne regel Matteus 7,12
Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matteus 22,37-40)

Etter at speiderne har reflektert over spørsmålet, kan de to som satt på festbordet dele ut boller og et glass brus til alle de andre speiderne.

Les gjennom og lær speiderne sangen: Jeg folder mine hender små, nr. 61 i Speidersang.

 


 

På forhånd:
Tenke ut hvor de forskjellige skal sitte
Pynte festbordet
Kjøpe/bake boller

 


 

Utstyr:
Knekkebrød
Vannglass
Pynt til festbordet
Boller
Speidersang
Bibel