Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet

  • Kjenner en vandrer Frans av Assisis bønn
  • Kan en vandrer heise og senke et flagg korrekt
  • Kjenner en vandrer de viktigste flaggdagene


Åpning:
Rull ut flagget og syng flaggsangen.
Les Frans av Assisis bønn.
 Aktivitet 1

Gå raskt gjennom flaggdagene. Bruk deretter brikkene til å spille brikkespill eller stafett.
 Aktivitet 2

Gå gjennom flaggets historie. Dette kan dere lese mere om her.
 


 

Aktivitet 3

Postløp.
Del troppen i patruljer eller i mindregrupper. Det er passe med 6 grupper. La gruppene starte på hver sin post. Ingen bør starte på post 7. Bruk cirka 5 - 6 minutter på hver post.

 Avslutning

Gå gjennom svarene på oppgavene.
Syng gjerne en flaggsang og rull inn flagget.
Speiderbønn.
 

Foto: Sjur Magnus Krakk