En enkel måte å skape godt samarbeid med foreldrene på er å invitere dem på et foreldremøtemøte i speidermøtetiden. Ofte følger foreldrene speiderne til møtet uansett (gjelder særlig de yngste speiderne) og foreldrene får mulighet til å både snakke med lederne og se litt av hva speiderne holder på med. Kanskje finner dere også noen nye ledere i foreldregruppen?

Avhengig av hva dere ønsker og hvor mange speidere dere er i gruppen kan møtet gjennomføres enhetsvis eller samlet for hele gruppen.


Åpning
Ønsk alle velkomne på møtet og ta et navneopprop av speiderne. 
Snakk om hva dere skal gjøre i dag.
Andakt: Å sette andre i stand til å gjøre det de er gode til

 


Aktivitet 1
Foreldrene går et eget sted sammen med en eller to ledere som holder foreldremøtet. 
Speiderne blir igjen med eget opplegg.

Foreldremøtet
Møtet bør starte med at en eller to ledere forteller litt fra gruppen. Etter dette bør det åpnes for tilbakemeldinger fra foreldrene på hvordan de opplever at speiderne deres har det og hva de trives med på speideren. Det bør også bli mulighet for å stille spørsmål om ting man lurer på og å komme med innspill og forslag til hvordan ting kanskje kan bli enda bedre. Hva dere forteller fra gruppen avhenger av gruppens status, under følger noen forslag: 

  • Presentere terminlisten for semesteret og fortelle hva dere holder på med
  • Skal dere snart på tur eller leir?
  • Trenger dere hjelp til noe, eller er det noe foreldrene kan bidra med?
  • Hvis dere trenger støtte til større innkjøp: Kanskje noen av foreldrene kjenner til en støtteordning eller er gode på å skrive søknader?
  • Har dere prøvd noe nytt eller gjort noen endringer? 
  • Er det noe foreldrene savner?

Speiderne
Del speiderne i tre grupper. Den ene gruppen lager pinnebrøddeig, den andre tenner opp et bål eller en grill og den tredje setter opp en apebro. Hvis det blir for komplisert å sette opp en apebro kan speiderne rigge til livlinekasting i stedet.
 Aktivitet 2
Foreldrene kommer tilbake fra foreldremøtet. Alle prøver apebroen sammen. (Eventuelt livlinekasting).
Har dere ekstra tid kan dere leke leker som menneskememory, fyrtårn eller kapteinen kommer.Aktivitet 3
Alle griller pinnebrød sammen. Dette gir også foreldrene mulighet til å snakke mer med lederne og med hverandre.


Avslutning
Takk for møtet
Syng speiderbønnen sammen