Krav til aktivitetsmerket fyr og flamme finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 
 

ÅPNING 

Åpningsseremoni, navneopprop

ANDAKT

Jesus er verden lysJoh 8,12
Denne andakten finner du i aktivitetsbanken
Det kan være lurt å ta andakten mens dere venter på at bålet skal bli til glør.

AKTIVITET 1 - BÅLREGLER

Utstyr: Tørr gren, fersk gren, stearinlys, glass til å sette over, ekstra kniver

Fortelle om reglene for bruk av åpen ild i skog og mark, fortelle om risiko knyttet til båltenning.
Vise hvorfor det er viktig med oksygen ved å tenne et lite stearinlys og sette et gjennomsiktig glass over. Snakke om hva som skjer.
Hva skal man passe på når man skal tenne bål for at det skal være sikkert?
Gå sammen og finn steiner til å legge rundt bålet.
Alle er også sammen om å finne ved til bålet, tynne kvister og litt tykkere kvister, og gjerne never som er flott til opptenning. Husk at kvister og ved må være tørre.
Lær dem forskjell på kvister/ved som ikke er tørre pga regn og det som ikke er tørt fordi det er ferskt.
De første kan brenne når de tørker på bålet, mens de ferske kan ikke.
La barna være med å spikke fliser som kan brukes til opptenningen.

AKTIVITET 2 - LAGE BÅL

Utstyr: Lysstump, kniv, fyrstikker, avispapir, evnt tennbrikker

En leder viser hvordan man tenner bål.
Hvordan dere gjør det kan dere se her.
Barna får bruke avispapir, never og kvister de har samlet.Lysestumper eller opptenningsbriketter.
(Ta med noe tørr opptenningsved hvis barna ikke finner nok selv.) Barna går sammen i patruljer som bygger opp hvert sitt bål. Eventuelt kan de lage et bål hver.
Det kan være lurt å bruke store fyrstikker til oppdagere.

AKTIVITET 3 - LAGE MAT

Utstyr: Kniv, det dere skal lage av mat, folie om dere trenger det

Mens bålet brenner, kan man spikke pølsepinner før man griller pølser, pinnebrød eller annet. Lær barna at man skal vente til man får glør slik at maten blir stekt og ikke bare svidd over flammer.
Hvis dere skal ta aktivitetsmerket "Fyr og flamme" må dere lage en enkel middagsrett på bålet.
Dere kan f.eks. lage grillspidd hvor dere trer på kjøtt, grønnsaker og ost. Eller ha forskjellige ingredienser i folie og legge det på bålet. Bruk lettkokte grønnsaker og fisk eller pølsebiter. Dette gjør dere i stand mens bålet blir til glør. Dere kan også sette en stor gryte i bålet og lage suppe.

LEK - TAMPEN BRENNER

Hvis dere har ekstra tid kan dere leke. En leder har gjemt en ting som oppdagerne skal finne. De får vite om det blir varmere eller kaldere ettersom de nærmer seg eller fjerner seg fra stedet tingen er gjemt. Når de nesten har funnet tingen sier lederen tampen brenner- så blir det varmere og varmere- brenner!
En oppdager kan gjemme en ting for de andre og lede leken etterpå.

AVSLUTNING

Speiderbønnen
Vær beredt - alltid beredt
 

UTSTYR

 • Tørr og fersk gren
 • Stearinlys
 • Glass
 • Fyrstikker
 • Aviser/tennbrikketter
 • Store fyrstikker til oppdagerne?
 • Ekstra kniver
 • Plaster
 • Det som skal lages av mat
 • Folie om nødvendig

 

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN DERE KAN TA PÅ DETTE MØTET:

 • Kan en oppdager tenne et bål med tørr ved og har erfaring med å grille mat på bål.
 • Kjenner en oppdager reglene for bruk av åpen ild i skog og mark og levende lys innendørs.
 • Har en oppdager erfart å slukke et bål ved hjelp av vann eller sand
 • Har en oppdager erfart å delta i samtaler om risiko knyttet til båltenning.