BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre dem på et møte. 

FORBEREDELSER FØR MØTET

  • Noen får ansvaret for å åpne/lese andakt/avslutte
  • Noen får ansvaret for å lede aktiviteten og sørger for nødvendig utstyr. Utstyret som kreves står i hver aktivitet
  • Noen får ansvaret for mat
  • Noen får ansvaret for å lede en lek


ÅPNING OG ANDAKT

Åpningsseremoni.
Ønsk velkommen og gi en kort intro til dagens program: Andakt, tema-aktivitet, mat, lek, avslutning

Les andakten Det hele begynte med frivillighet. 

GRENSER OG GRÅSONER

Speidern skal være et trygt fellesskap - både for speidere og ledere. Seksuell trakassering og grenseoverskridende adferd driver vi ikke med. 

Som ledere skal vi kunne forskjell på hva som er akseptabel og hva som er uakseptabel adferd. Da må vi av og til snakke om grenser og gråsoner, og lære oss å se og respektere andres grenser. 

AKTIVITET 1 - Tegn en grense

  • Tegn en grense

Dette er et gruppearbeid, der oppgaven er å tegne en grense. Finnes det bare en måte å løse dette på?

Tegn en grense 

AKTIVITET 2 - Tegn et grensekart

  • Tegn et kart over grensene dine 

Hver deltaker tegner et kart over grensene sine. Aktivitetsleder går så gjennom de ulike nivåene i et grensekart.

Tegn et grensekart  

 

MAT

Hvis dere er samlet til lederkveld, kan det nå passe med en matbit. Hvis kvelden tilbringes ute, kan dere for eksempel finne gode tips her:

Småretter på bål

LEK

Uansett alder; speiding skal være gøy, også når vi har snakket om alvorlige tema. Hva med en runde 

Rappkjefta

AVSLUTNING

Avslutt med speiderbønnen. Vær beredt - alltid beredt