Del speiderne i patruljer eller grupper på 5-6 stykker.

De får utdelt en lang, litt tung raie. Den må være tørr slik at den kan brukes som ved. Her gjelder det å samarbeide om de skal få den med seg.

Patruljene skal innom tre poster:

Hvis dere skal rekke dette på et møte kan det væe nok bare å merke en løype og legge inn poster hvor de kun får utdelt sekkene og ikke skal løse oppgavene.

Gjør dere dette på en tur løser de oppgaven og deretter blir det hengt en svart søppelsekk på raien. Innholdet skal hjelpe dem med å løse oppdraget når de kom frem.

Poster:

 • Førstehjelp - praktisk øvelse. Etter at oppgaven er løst får de utdelt en sekk med aviser og fyrstikker.
 • Tekst som må huskes til de kommer frem (speiderløftet?). Sekk med sag.
 • Knuter. Sekk med ingredienser til Brimilompene. Fordel ingrediensene på patruljene.

Når de kommer frem til samlingsplassen får de beskjed om å åpne sekkene og prøve å forstå det hemmelige oppdraget.

Meningen er at speiderne selv skal forstå at de skal lage bål, sage opp raien til ved og samarbeide med de andre patruljene for å få laget maten sin. (En patrulje har fått folie, en annen lompene osv)

Mens speiderne venter på at lompene skal bli klare kan dere samle dem til andakt. Her er forslag til tekster dere kan ta opp fra speiderstigen.

 • Oppdagere:

Matteus 7,12: "Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene."

 • Stifinnere:

Matteus 22, 37 - 40: "Han svarte: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand." Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: "Du skal elske din neste som deg selv." På disse to budene hviler hele loven og profetene."

 • Vandrere:

Lukas 6, 26 - 36 : "Men til dere som hører på meg, sier jeg: Elsk deres fiender, gjør godt mot dem som hater dere, velsign dem som forbanner dere, og be for dem som mishandler dere. Slår noen deg på det ene kinnet, så by fram det andre også. Om noen tar fra deg kappen, så nekt ham heller ikke skjorten. Gi til hver den som ber deg, og om noen tar fra deg det som er ditt, så krev det ikke tilbake. Som dere vil at andre skal gjøre mot dere, slik skal dere gjøre mot dem. At dere elsker dem som elsker dere, er det noe å takke dere for? Selv synderne elsker dem de selv blir elsket av. Og om dere gjør godt mot dem som gjør godt mot dere, er det noe å takke dere for? Det gjør jo også synderne. Og om dere låner ut til dem dere venter å få igjen av, er det noe å takke dere for? Også syndere låner til syndere for å få like mye igjen. Nei! Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen. Da skal lønnen deres bli stor, og dere skal være Den høyestes barn. For han er god mot de utakknemlige og onde.Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig."

Til samtale for alle:

Snakk sammen om hvordan de opplevde samarbeidet om oppdraget. 

Be alle tenke på om de har opplevd at noen gjorde noe spesielt hyggelig for dem. Hvordan påvirket det dem? Fikk de lyst til å være hyggelige mot andre etterpå? Ble de glade? Sprer det glede.

"Å hjelpe andre" er også en del av sepiderløftet vårt. Vi lover "i tro på Guds hjelp". Det betyr at vi også kan be Gud om hjelp til å leve etter speidrløftet, til å hjelpe andre, være gode med andre og på den måten spre glede.

Sang: "La oss vandre i lyset" - speidersang nr 96.

Etter at alle har spist samles vi rundt ett av bålene og avslutter med speiderbønn før bålene slukkes.

 

Utstyr:

Til hver patrulje/gruppe trenger du:

 • 1 søppelsekk med aviser og fyrstikker.
 • 1 søppelsekk med sag.
 • 1 søppelsekk hvor dette er fordelt slik at en patrulje får alle lompene osv: 1 lompe til hver speider, 2 osteskiver til hver, 2 skinkeskiver til hver, ketchup, aluminiumsfolie.

Hvor omfattende postene skal være vil avhenge av om dette skal være et vanlig speidermøte eller et opplegg på en tur.

 • Til førstehjelpsposten trenger du plaster, renseveske, trekanttørkle, bandasjer, stokker til båre, "Annedukke" osv. Dette vil avhenge av alderen på speiderne og hva de skal vise på  posten at de kan/lære på posten. 
 • Til "hemmelig beskjed" posten trenger du å vite hva de skal huske på. Speiderløftet kan være en beskjed eller de kan få noe annet de skal huske til de kommer frem.
 • Til knuteposten trenger du tau og en plan for hvilke knuter de skal vis/lære.
 • Bibel eller teksten til andakten (kan skrives ut her)