Emner fra Speiderstigen man jobber med på dette møtet

 


 

Åpning 
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Høst og farger

 


 

Aktivitet 1
Snakk om høstfarger og hvorfor bladene og naturen endrer seg om høsten.Plantenes farge skyldes fargestoffer som er bundet til bestemte legemer (plastider) i cellene eller som finnes løst i cellesaften i vakuolene. Den grønne fargen som preger de fleste planter skyldes klorofyll (bladgrønt), et pigment som er nødvendig for fotosyntesen og som er knyttet til kloroplastene i cellene. Kloroplastene inneholder også karotenoider (røde eller oransje karotener, gule xantofyller), men normalt er karotenoidfargen ikke synlig pga. den sterke klorofyllfargen. Ved noen mangelsykdommer, f.eks. nitrogen- eller jernmangel, eller ved dyrking av planter i mørke, dannes lite eller intet klorofyll, slik at blad og stengler blir gulaktige pga. karotenoidene. Gule og oransje høstfarger kommer frem på tilsvarende måte når klorofyllet blir nedbrutt.

Hos de fleste løvtrær brytes bladklorofyllet ned før bladene felles om høsten. Fargene som da kommer til syne skyldes dels nydannede fargestoffer og dels fargestoffer som har vært til stede tidligere, men vært skjult av det grønne klorofyllet

Utstyr: Bilder av ulike høstfarger, blader i forskjellige farger.

 


 

Aktivitet 2 
Alle speiderne skal ut og plukke seg 4 forskjellige typer blader. Bladene må være hele, og gjerne med et tydelig mønster. Hvis dere har lært om blader tidligere kan dere repetere navn og kjennetegn ved de forskjellige. Del opp i grupper, der hver gruppe får utdelt 4 malingsfarger (grønn, orange, gul og rød), pensler og et stort ark/lerret hver. Speiderne skal male et tynt lag med en farge per blad og trykke det forsiktig ned på arket. Jo flere ganger de trykker samme blad med forskjellige farger, jo finere blirdet. Man kan ta rekkefølgen grønn–gul–orange–rød. Hvis dere ønsker å gjøre det felles, lager dere et høst tre sammen. Mal en stamme i brunt med mange grener og la speiderne trykke bladene på treet.

Utstyr: maling, pensler ark/leret selvplukkede blader, noe å fordelemalingen i (pappasjetter)

 


 

Lek
Hopp over elven.
Det sitter en leder/2 større speidere på hver sin side av et langt dobbelt tau. Speiderne står på rekke på den en siden og skal etter tur hoppe over elven/tauet. Etter hvert som alle har hoppet utvider man åpningen på det doble tauet og elven blir større og større. Den som står igjen til sist har reddet seg fra å bli spist av krokodillene.

Utstyr: Tau som kanlegges dobbelt. Har man livline så er denne perfekt.

 


 

Avslutning
Oppsummering av speidermøtet
Speiderbønnen