Punkter fra Speiderstigen man jobber med på dette møtet:

  •  har en oppdager erfart å delta på utemøter på alle årstider og kan kle seg riktig for alle årstide
  • kjenner en oppdager navn og utseende på de vanligste fuglene, fiskene, ville dyr, treslagene og blomstene i nærområdet. Tilsammen 12 ulike arter.

 

Åpning 
Åpningsseremoni, navneopprop,
Tema for møtet: Høst og farger

 


 

Aktivitet 1
Hvorfor forandrer bladene farge om høsten?

Treet lager sin egen energi i bladene i løpet av sommeren. Energien eller sukkeret blir laget av sollys, karbondioksid som kommer fra lufta og vann fra jorda. Det er dette sukkeret som får treet til å vokse. Hele sommeren skaffer bladene treet næring fra sola.

Høsten kommer

Når det blir høsten og kaldt, blir det mindre lys fra sola. Treet forbereder seg til vinteren. Det skal hvile og leve på lageret det har samlet seg om sommeren.

Fargene forandres

Bladene er hele tiden fylt av fmange farger, for eksempel rødt, oransje og gult. Disse fargene synes ikke om sommeren på grunn av den dominerende grønne fargen som skyldes klorofyllet. Når bladene slutter å samle næring, blir grønnfargen brutt ned. Da kommer de andre fargene fram.Derfor er det å flotte farger på trærne om høsten.

Når bladene ikke lenger kan utnytte lys og varme fra sola har treet ikke bruk for dem og derfor faller de av

 


 

Aktivitet 2 (alternativ 1)
Alle speiderne skal ut og plukke seg 4 forskjellige typer blader. Bladene må være hele, og gjerne med et tydelig mønster. Hvis dere har lært om blader tidligere kan dere repetere navn og kjennetegn ved de forskjellige. Del opp i grupper, der hver gruppe får utdelt 4 malingsfarger (grønn, orange, gul og rød), pensler og et stort ark/lerret hver. Speiderne skal male et tynt lag med en farge per blad og trykke det forsiktig ned på arket. Jo flere ganger de trykker samme blad med forskjellige farger, jo finere blirdet. Man kan ta rekkefølgen grønn–gul–orange–rød. Hvis dere ønsker å gjøre det felles, lager dere et høst tre sammen. Mal en stamme i brunt med mange grener og la speiderne trykke bladene på treet.

Utstyr: maling, pensler ark/leret selvplukkede blader, noe å fordele malingen i (pappasjetter)
bilder av trær finner du her

 


Aktivitet 2 (alternativ 2)

Skriv ut bilder av blader og navnekortene. Hvis du kan laminere dem eller dekke dem med kontaktpapir kan de brukes mange ganger selv om det regner. Bruk bare de trærne dere har mulighet for å finne.
Øv inn navnene ved å spille lotto, ved å vise frem kortene å la speiderne rope opp, eller ved å gi hver patrulje ett sett som de kan prøve å få rett.
Gi speiderne i oppgave å finne bladene de har lært. Kan de klare å finne samme blad med forskjellig farge?
 


Lek
Del speiderne i grupper/patruljer. Hvor mange trær kan de finne blader fra i løpet av 5 minutter?
Eller:
Hvem finner først et lønneblad? Et bjerkeblad? Et rødt blad? Osv
 


Lek
Hopp over elven.
Det sitter en leder/2 større speidere på hver sin side av et langt dobbelt tau. Speiderne står på rekke på den en siden og skal etter tur hoppe over elven/tauet. Etter hvert som alle har hoppet utvider man åpningen på det doble tauet og elven blir større og større. Den som står igjen til sist har reddet seg fra å bli spist av krokodillene.

Utstyr: Tau som kanlegges dobbelt. Har man livline så er denne perfekt.

 


 

Avslutning
Oppsummering av speidermøtet
Speiderbønnen