Før møtet er det laget 5-6 hindre i skogen eller parken.

Balanse på tau, armgang, balansestokk, krype under.

Speiderne blir fortalt om jungelen og dyrene vi leker at de kan treffe på (slanger, edderkopper). De skal prøve å ta seg rundt i jungelen ved hjelp av hindrene og tråkke minst mulig i bakken.

Etter en stund med løping, klatring i jungelen, samles troppen for å sjekke skader. Det blir snakket om/vist slangebitt, edderkoppbitt, brukne armer som blir lagt i fatle (alle kan prøve dette) og skrubbsår. Speiderne får se gruppens førstehjelpskrin/-kasse, og de får prøve noe, for eksempel å rense sår.

Andakt:
Forslag 1:

Fortell historien om den barmhjertige samaritan, Luk 10, 25 - 37
Andaktsboka for opppdagere og stifinnere side 30

Forslag 2:
Fortellingen om Bartimeus, Markus 10, 46 - 52
Leder spør så om Jesus hadde førstehjelpskrin, og det snakkes/fortelles om hva helbrede betyr.


Speiderne hjelper med å ta ned hindrene.

Lag stafett av en eller annen type om det er mere tid igjen.

Speiderbønnen synges til slutt.

 

Utstyr:

  • Tau til hinderløype
  • Jekkestropp er fint når dere skal sette opp noe å balansere på
  • Stokker, kasser, stiger eller annet tilgjengelig som kan brukes til hinder
  • Bøtter som kan stå opp ned til å gå på
  • Bilder og informasjon om dyrene i jungelen
  • Førstehjelpsutsyr
  • Hvis alle skal øve på å rense sår kan dere bruke en liten spruteflaske med vann for å spare på rensevannet i førstehjelpsutstyret
  • Barnebibel eller vanlig bibel