Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16).
 • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
 • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
 • Kjenner en oppdager tre kristne symboler.Har en oppdager erfart å delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.
 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

 

Krav til aktivitetsmerket kirke finner du her.

Det er ikke meningen at dere skal rekke alle aktivitetene.

ÅPNING 

Navneopprop. Presentasjon av en fra kirken som skal vise rundt
Tema for møtet

ANDAKT

Jesus tar imot barna, Mark 10,13-16
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 26

 

 

AKTIVITET 1

Omvisning i kirken. Se på: 

 • Våpenhuset
 • Døpefont
 • Prekestol
 • Orgel
 • Alter
 • Alterrring
 • Lysglobe

Snakke om dåp og kristne symboler
På forhånd: Ha avtalt med en som kan ha omvisning i kirken
 


Aktivitet 2 
Dramatisere bibelfortellingen vi leste i starten eller dramatisere dåp.
Utstyr: Evt. kostymer


Aktivitet 3 
Tegne døpefonten eller lage den i leire, trolldeig eller plastelina.
Utstyr: Ark og fargestifter, trolldeig eller plastelina  

Aktivitet 4
Spille lotto eller memory med kristne symboler.
Brikker og brett finner du under aktiviteten "Kristne symboler".
Utstyr: Spillebrikker

Aktivitet 5
Ta bilder av de forskjellige tingene som er i kirken. I alle fall de tingene nevnt under punkt 1 i merkekravet.
Kopier bildene på et ark og trykk opp en til hver speider/hvert lag.
Ved hver gjenstand er det gjemt en del av en kode/rebus/puslespillbit/sjokolade eller hva som helst. Like mange deler som det er lag. Send speiderne på "skattejakt". Det gjelder da å finne alle tingene som er avbildet og å finne det som er gjemt. Til slutt må de da løse kode, pusle puslespillet eller dele sjokoladen seg i mellom. Puslespillet kan f.eks være et bilde av kirken som er klippet opp i biter. Husk da at du må setter nummer på bitene og gruppen må ta det samme nummeret på alle stedene.
Utstyr: Bilder og "skatter", et sett pr patrulje

Aktivitet 6
Lag et glassmaleri ved hjelp av svart kartong og farget silkepapir.
Se egen aktivitet "Lag et glassmaleri".
Utstyr: Svart kartong, farget silkepapir, limstifter og sakser.

Aktivitet 7

Lær om kirkeårets farger
Se egen aktivitet: "Kirkeårets farger".

Lek
"Mitt skip er lastet med" ting fra kirken.
Leken starter ved at alle setter seg i ring. Speiderne skal si en ting fra kirken (f.eks. lys, døpefont, sangbok e.l.) Rekkefølgen en deltar i bestemmes enten ved at man kaster en ball eller et garnnøste i fanget på den som skal svare, eller man kan snurre en flaske og la den tuten stopper mot være den som svarer. Man kan også la barna svare etter hverandre som de sitter i ringen. Svareren skal så fortelle at "mitt skip er lastet med: noe som er i kirken" . Hvis svaret er riktig, er det svarerens tur til å utfordre ved å kaste nøstet i neste fang, alternativt snurre flasken. Det er ikke lov å bruke samme ord om igjen.

Kims lek.
Finn 10 gjenstander fra kirken (salmebok, lysestake, lys til globen, alterbeger, duk, ting fra "lekekroken"..)
La speiderne se på gjenstandene i 1 minutt og deretter dekkes de over.
Hvor mange ting husker de? Dere kan dele i lag og skrive opp eller la oppdagerne si det de husker.
Utstyr: 10 ting fra kirken, teppe til å dekke over med

Avslutning 
Oppsummering av det vi har lært
Utdeling av kirkemerket
Avtale en dag for gudstjeneste hvis det er aktuelt
Avslutte med speiderbønn