Krav til aktivitetsmerket Kirke finner du her.

BESKRIVELSE AV MØTET

På denne siden finner dere forslag til aktiviteter og hvordan dere kan gjennomføre disse på et møte. 

Avtal på forhånd med en fra kirken som kan vise dere rundt.
Det er ikke meningen at dere skal rekke alle aktivitetene.

ÅPNING 

Navneopprop.
Presentasjon av en fra kirken som skal vise rundt

ANDAKT

Dere kan gjerne droppe andakten på dette møte. Hele møte er i seg selv en andakt.
Men her er et forslag om dere vil ha det med:
Jesus tar imot barna, Mark 10,13-16
Andaktsboka for oppdagere og stifinnere s 26
eller
Andakt om dåpen.

 

AKTIVITET 1 - OMVISNING I KIRKEN

Se på: 

 • Våpenhuset
 • Døpefont
 • Prekestol
 • Orgel
 • Alter
 • Alterrring
 • Lysglobe

Den som viser rundt forteller om de forskejllige tingene.

AKTIVITET 2 - KRISTE SYMBOLER

Utstyr: Bilder av /brikker med kristene symboler.

Velg ut noen kristen symboler og vis dem til speiderne. Kanskje kan de finne dem igjen i kirken? Dere kan også skrive ut brikkene så kan oppdagerne gå rundt i kirken og legge dem på riktig sted.

AKTIVITET 3 - BIBELDRAMATISERING

Utstyr: Bibel/tekstutskrift eller utskrift av "Liturgi for barnedåp" på bokmål eller på nynorsk. Eventuelt enkle kostymer.

Dramatiser fortellingen om Jesus som tar imot barna, Mark 10,13-16.
eller dramatiser en barnedåp.

AKTIVITET 3 - TEGNING/FORMING

Utstyr: Ark og fargestifter, trolldeig eller plastelina.

Tegne døpefonten. De som r raske kan tegne dåpsbarn, foreldre og faddere i tillegg.
Lage døpefonten i leire, trolldeig eller plastelina.
Gi hver patrulje en papp og blader eller gamle bøker til å klippe i. Oppgaven er å lage et bilde som illustrere en barnedåp.

AKTIVITET 4 - SPILL LOTTO ELLER MEMORY

Utstyr: Spillebrikker.

Spille lotto eller memory med kristne symboler.
Brikker og brett finner du under aktiviteten "Kristne symboler".

AKTIVITET 5 - KIRKEREBUS

Utstyr: Bilder og "skatter", et sett pr patrulje.

Ta bilder av de forskjellige tingene som er i kirken. I alle fall de tingene nevnt under punkt 1 i merkekravet.
Kopier bildene på et ark og trykk opp eet ark til hver speider/hvert lag.
Ved hver gjenstand er det gjemt en del av en kode/rebus/puslespillbit/sjokolade eller hva som helst. Like mange deler som det er lag. Send speiderne på "skattejakt". Det gjelder da å finne alle tingene som er avbildet og å finne det som er gjemt ved tingen. Til slutt må de da løse kode, pusle puslespillet eller dele sjokoladen seg i mellom. Puslespillet kan f.eks være et bilde av kirken som er klippet opp i biter. Husk da at du må setter nummer på bitene og gruppen må ta det samme nummeret på alle stedene.
Obs: Veldig viktig at speiderne får beskjed om at de bare skal ta en ting på hvert sted!
(Bildet som ligger i lenken er kun ment som inspirasjon.)

AKTIVITET 6 - GLASSMALERI

Utstyr: Svart kartong, farget silkepapir, limstifter og sakser.

Lag et glassmaleri ved hjelp av svart kartong og farget silkepapir.
Se egen aktivitet "Lag et glassmaleri".

AKTIVITET 7 - KIRKEÅRETS FARGER

Utstyr: 
Se egen aktivitet: "Kirkeårets farger".

LEKER

"Mitt skip er lastet med" ting fra kirken.
Utstyr: Noe å kaste eller flaske å snurre om dere velger å bruke det.

Leken starter ved at alle setter seg i ring. Speiderne skal si en ting fra kirken, f.eks. døpefont, sangbok e.l. Rekkefølgen en deltar i bestemmes enten ved at man kaster en ball eller et garnnøste i fanget på den som skal svare, eller man kan snurre en flaske og la den tuten stopper mot være den som svarer. Man kan også la barna svare etter hverandre som de sitter i ringen. Svareren skal så fortelle at "mitt skip er lastet med: "noe som er i kirken" . Hvis svaret er riktig, er det svarerens tur til å utfordre ved å kaste nøstet i neste fang, alternativt snurre flasken. Det er ikke lov å bruke samme ord om igjen.

Kims lek.
Utsyr: 10 ting fra kirken, duk til å legge over.

Finn 10 gjenstander fra kirken som salmebok, lysestake, lys til globen, alterbeger, duk, og ting fra "lekekroken".
La speiderne se på gjenstandene i 1 minutt og deretter dekkes de over.
Hvor mange ting husker de?

SANG

Utstyr: Salmebøker

"Døpefonten står i kirken."  Norsk salmebok nr 585

AVSLUTNING

Still opp rundt lysgloben eller foran alteret og syng speiderbønnen.
Vær beredt - alltid beredt.
 

UTSTYR

 • Det dere trenger er listet opp under hver enkelt aktivitet ettersom vi ikke regner med at noen bruker alle aktivitetene.

EMNER FRA SPEIDERSTIGEN SOM DERE JOBBER MED PÅ DETTE MØTET

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16).
 • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
 • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
 • Kjenner en oppdager tre kristne symboler.
 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.