Emner fra Speiderstigen som tas på dette møtet:

 • Kjenner en oppdager følgende bibelhistorier: Jesus tar imot barna (Markus 10, 13-16)
 • Kjenner en oppdager det lokale kirkebygget, navnet og funksjonen til kirkerommets ulike deler, kirkeårets farger og noen som jobber i den lokale kirken.
 • Kjenner en oppdager til hvordan dåp gjennomføres i deres kirke.
 • Kjenner en oppdager tre kristne symboler.Har en oppdager erfart å delta på minst en gudstjeneste i den lokale kirken.
 • Har en oppdager erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

 


 

Merkekrav som tas på dette møtet: 
Kirkemerket:

 1. Besøke kirken der dere bor. Få omvisning i kirkerommet av en som jobber i kirken, eller en frivillig. Finn ut hvor følgende ting er:
 • Våpenhuset
 • Døpefont
 • Prekestol
 • Orgel
 • Alter
 • Alterring
 • Lysglobe
   

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

 • Finne ut hvor og når du eller noen du kjenner ble døpt.
 • Delta i en dåp.
 • Finne ut hva som er vanlige dåpsgaver.
 • Tegne døpefonten i kirken eller forme den i plastalin/leire.
 • Lage «glassmaleri» med silkepapir i en ramme.
 • Tegne fra en bibelfortelling.
 • Høre fortellingen om Jesus og barna.

 


 

Åpning 
Navneopprop. Presentasjon av en fra kirken som skal vise rundt
Tema for møtet
Lese Bibelfortellingen: Jesus tar imot barna ( Mark 10,13-16)

 


 

Aktivitet 1
Omvisning i kirken 
Snakke om dåp og punktene over, kristne symboler

På forhånd: Ha avtalt med en som kan ha omvisning i kirken

 


 

Aktivitet 2 
Dramatisere bibelfortellingen vi leste i starten eller dramatisere dåp.

Utstyr: Evt. kostymer

 


 

Aktivitet 3 
Tegne døpefonten eller lage den i leire, plastelina eller tegne en bibelfortelling ( f. Eks Jesus og barna)

Utstyr: Ark, fargestifter 

 


 

Lek
Slå på ring
"Slå på ring, slå på ring, slå på hvem du vil, slå på kjæresten din om du vil.Den jeg slår, den slår jeg så hardt, så hardt, så hardt...." 
Speiderne står i en ring og holder hverandres hender. Verset sies om og om igjen, mens en speider går utenfor ringen. I det han eller hun slår på en av speiderne i ringen, stopper sangen/ reglen og den som ble slått på ryggen må løpe om kapp med den som slo motsatt vei for om mulig å rekke tilbake på den tomme plassen i ringen igjen. Den som kommer sist skal slå på ringen neste gang. Noen steder blir leken split slik at alle holder hendene sine bak på ryggen og får et trykk inni hånda av den som skal slå på ringen. Noen steder lekes leken slik at begge må stoppe og hilse på hverandre der de møtes rundt ringen.

Mitt skip er lastet med ( ting fra kirken)
Leken starter ved at alle som er med setter seg i en ring. Speiderne skal si en ting fra kirken (f.eks. lys, døpefont, sangbok e.l.) Rekkefølgen en deltar i bestemmes enten ved at man kaster en ball eller et garnnøste i fanget på den som skal svare, eller man kan snurre en flaske og la den tuten stopper mot være den som svarer. Man kan også la barna svare etter hverandre som de sitter I ringen. Svareren skal så fortelle at «mitt skip er lastet med:» noe som er I kirken. Hvis svaret er riktig, er det svarerens tur til å utfordre ved å kaste nøstet i neste fang, alternativt snurre flasken.. Det er nemlig ikke lov å bruke samme ord om igjen. Her skal deltagerne si ting som er I kirken.

 


 

Avslutning 
Oppsummering av det vi har lært
Evt utdeling av kirkemerket
Evt Avtale en dag for gudstjeneste
Avslutte med Speiderbønn