Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en stifinner seks kistne symboler
  • Har en stifinner erfart å ha en oppgave i minst en gudstjeneste.
  • Har en stifinner erfart å delta i kreative framstillinger av bibelfortellinger eller lignende.

Merkekrav som tas på dette møtet:

Obligatorisk krav:

Delta på en gudstjeneste i kirken der dere bor, og hjelpe til med oppgaver under gudstjenesten. 

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 2 av disse kravene:

  • Lage noe å pynte kirkerommet med
  • Lære en sang eller salme.
  • Bake til kirkekaffe.
  • Tegne eller male bilder som passer til dagens tekst. Disse henges opp i kirken.
  • Lære et bordvers.
     


For å gjennomføre dette merket må dere ta kontakt med menigheten der dere holder til. Dette bør gjøres minst et halv år i forveien når menigheten legger sine planer. De fleste (alle) vil være glade for at speiderne tilbyr seg å være med, men det gjelder å finne en søndag det passer både for menighet og speidergruppe. Speiderne kan delta med lesing, utdeling av tekstark og dramatisering. I tillegg kan dere delta praktisk på kirkekaffen og ta med kaker som speiderne har bakt.

Uken før dere skal på gudstjenesten passer det fint å møtes i kirken. Her kan dere øve på det som skal skje. Dere kan også gjennomgå de kristne symbolene stifinnerne skal lære. Se om dere kan finne dem i kirken og forklar hva de står for. Spill "Lotto" med brikkene hvis dere får tid.

Presten kan fortelle dere hvilke salmer han har valgt slik at dere har mulighet for å øve på et par av disse. Alle salmer fra salmeboka finner du her: Salmeboka minutt for minutt

Hvis dere har mulighet kan dere bake noe til kirkekaffen på dette møtet.