Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en stifinner seks kistne symboler
  • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere, og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.
  • kjenner en stifinner minst 6 kristen symboler.

Krav til aktivitetsmerket Kirkeåret finner du her.

Avtal med noen som jobber i kirken om de kan låse opp kirken for dere og gjerne vise dere litt rundt.

AKTIVITET 1 - KIRKEGÅRDEN

Stifinnerne møtes på kirkegården.
Spør stifinnerne om de har noen tanker om hvordan de skal opptre på en kirkegård/gravlund og hvorfor de skal gjøre det på den måten. Be gjerne alle tenke på en ting og la alle få si det etter tur. På den måten blir alle aktivisert og får øve seg på å si ting høyt i en forsamling. Hvis det er en spesielle grav eller et minnesmerke kan dere gjerne se på det og forklare hva det er før dere går inn i kirken.

AKTIVITET 2 - DÅP

Siden vi holder på med semestermerket "Vann" passer det fint å ta med noe om dåp på dette møtet. Gå til døpefonten og snakk om hva som skjer i dåpen. Dette kan også kombineres med allerede nå å ta frem noen av de kriste symbolene. Både hånden og øyet, ilden og duen er symboler som kan knyttes til dåpen. Som hovedelement har vi vannet som vi døpes med. Avtal med den som viser dere rundt hvordan dere kan knytte symbolene til dåpen.

AKTIVITET 3 - KIRKEÅRETS FARGER

Avtal på forhånd at dere gjerne vil se de liturgiske plaggene i kirken.
Ofte skiftes også klede på prekestolen og duken på alteret.
Det er fint om dere kan bli forklart hvorfor de forskjellige fargene er slik de er.
Forklaring og fargesirkelen finner dere HER

Utsyr: Liturgisk fargesirkel

AKTIVITET 4 - KRISTNE SYMBOLER

Velg ut 3 krisnte symboler og forklar hva de betyr. La stifinnerne gå rundt i kirken å se om de kan finne noen av symbolene i kirken Kanskje finnes de på alterduken, på et bilde eller på døpefonten.
Skriv ut flere sett av de forskjellige brikkene å la stifinnerne spille med dem.

Utstyr: Kort med kristne symboler

AKTIVITET 5 - VALGFRI AKTIVITET

Velg en av de valgfrie aktiviteten i aktivitetsmerket.
Velg den som passer best i deres lokalmiljø. Alle er ganske enkle å gjennomføre uten noen beskrivelse.

Avslutt med å synge speiderbønnen, gjerne i koret i kirken hvis det passer hos dere.

Utstyr

  • Avtale med en i kirken
  • Fargesirkel og forklaringen
  • Symbolkort og forklaringen
  • Eventuelt utstyr dere måtte trenge til den valgfrie aktiviteten