Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

  • Kjenner en stifinner seks kistne symboler
  • Har en stifinner erfart å besøke en lokal gravlund sammen med andre stifinnere, og vet hvordan man skal opptre på en gravlund.

Aktivitetsmerket Kirkeåret:

Obligatorisk krav:

Kjenne de liturgiske fargene som brukes i kirken, vite når de brukes, og hva fargene symboliserer.

  1. Besøke en lokal kirke, og få en ansatt eller frivillig til å vise dem de liturgiske plaggene i deres lokale kirke.
  2. Lære tre kristne symboler som særlig kan knyttes til enkelte dager i kirkeåret.

Valgfrie krav:

I tillegg må man velge 1 av disse kravene:

  • Velge seg en liturgisk farge og tegne forslag til lesepult eller prekestolklede i kirken. Bruk de symboler som passer.
  • Lage to eller flere kristne symboler i naturmateriale, leire, tre eller plastalin.
  • Lære seg en sang eller salme som tilhører en spesiell høytid eller merkedag i kirkeåret.
  • Lag en kreativ presentasjon av de tre store kristne høytidene: Jul, påske og pinse.

 


 


Aktivitet 1

Stifinnerne møtes på kirkegården.

Opprop

Dagens tema: Kirken

Spør stifinnerne om de har noen tanker om hvordan de skal opptre på en kirkegård/gravlund og hvorfor de skal gjøre det på den måten. Be gjerne alle tenke på en ting og la alle få si det etter tur. På den måten blir alle aktivisert og får øve seg på å si ting høyt i en forsamling. Hvis det er en spesielle grav eller et minnesmerke kan dere gjerne se på det og forklare hva det er før dere går inn i kirken.

 


 

Aktivitet 2

Siden vi holder på med semestermerket "Vann" passer det fint å ta med noe om dåp på dette møtet. Gå til døpefonten og snakk om hva som skjer i dåpen. Dette kan også kombineres med allerede nå å ta frem noen av de kriste symbolene. Både hånden og øyet, ilden og duen er symboler som kan knyttes til dåpen. Som hovedelement har vi vannet som vi døpes med. Avtal med den som viser dere rundt hvordan dere kan knytte symbolene til dåpen.
 

 


 

Aktivitet 3

Avtal med en som jobber i kirken at vedkommende kan vise dere de liturgiske plaggene i kirken. Ofte skiftes også klede på prekestolen og duken på alteret. Det er fint om dere kan bli forklart hvorfor de forskjellige fargene er slik de er.
Forklaring og fargesirkelen finner dere 
 

 


 

Aktivitet 4

Velg ut 3 kriste symboler og forklar hva de betyr. La stifinnerne gå rundt i kirken å se om de kan finne noen av symbolene i kirken Kanskje finnes de på alterduken, på et bilde eller på døpefonten.
Skriv ut flere sett av de forskjellige brikkene å la stifinnerne spille med dem.

Symbolene finner dere i linken nedenfor.
 

 


 

Aktivitet 5

Velg en av de valgfrie aktivitetene. Velg den som passer best i deres lokalmiljø. Alle er ganske enkle å gjennomføre uten noen beskrivelse.

 


 

Avslutning

Speiderbønnen, gjerne i koret i kirken hvis det passer hos dere.

 


 

Utstyr:
Avtale med en i kirken
Fargesirkel og forklaringen
Symbolkort og forklaringen
Eventuelt utstyr dere måtte trenge til den valgfrie aktiviteten