Emner fra Speiderstigen som man jobber med på dette møtet:

 • Kan en stifinner speiderbønnen og Vår Far utenat.
 • Har en stifinner erfart å samarbeide om en oppgave og problemløsning med de andre i sin stifinnertropp.
 • Har en stifinner erfart å lede en gruppe/patrulje med stifinnere gjennom en postløype eller i en konkret oppgave på tur eller møte.
 • Kjenner en stifinner minst 6 kristne symboler.
   

Krav til aktivitetsmerket klatring finner du her.

Stifinnerne møtes på et passende sted hvor det er mulig å gjennomføre aktivitetene. Hvis det ikke er mulig å finne et passende sted i skogen kan de fleste aktivitetene gjennomføres på en lekeplass. Kanskje dere velger å dele dette i to møter? Med dette møteforslaget er det fullt mulig. 

ÅPNING

Speiderne stiller i hestesko, og synger Fold deg ut. En speider ruller ut flagget, og alle hilser flagget. En speider leser opp speiderloven. Ha navneopprop og informer om tema for dagen. Når vi skal klatre er det fint å utfordre seg selv litt. Forsøk å gjøre noe som er litt skummelt, samtidig som speiderne må lære seg å vurdere risikoen ved det de gjør.

Utstyr: Navneliste, norske flagg, speiderloven.

AKTIVITET 1 - LAGE HINDERLØYPE

Del stifinnerne i grupper på cirka fem barn. La hver gruppe lage en hinderløype. Gi dem noen ideer og gjerne litt tau og noen raier eller lignende. Er dere på en lekeplass? Gi de noen ideer til hvordan de kan bruke klatrestativet på en kreativ måte. Her må dere vurdere hvor mye tid dere ønsker å bruke. Hver gruppe kan lage flotte hindere eller bare tenke ut rekkefølgen og måter å bruke naturen eller lekeplassen på.
Mens speiderne jobber med dette setter lederne opp en apebro.

Utstyr hinderløype: For eksempel raier og tau eller en lekeplass. 

Utstyr apebro: To trær, to klatretau eller kraftige jekkestropper, hvis apebroen er høyt over bakken: Klatreseler, klatretau, taubrems og hjelm.

AKTIVITET 2 - APEBRO, TAUSTIGE, KLATRING

Noen speidere går på apebroen, mens noen lager en eller flere taustiger. Nå er også tiden inne for å klatre opp og ned en skrent hvis dere har funnet det. Finner dere ingen skrent så bruk siden på en sklie, et tre, et gjerde eller noe annet stifinnerne kan klatre på.

Utstyr taustige: Tynne raier, sag og kraftig tau

AKTIVITET 3 - GÅ HINDERLØYPE

Nå skal speiderne gå hinderløypene som de andre har laget. Er dere flere enn to grupper får dere vurdere om dere skal rotere på alle løypene eller om det bare blir tid til en løype på hver gruppe.

AKTIVITET 4 - ARMGANG

Kan dere bruke apebroen til å gå armgang i? Hvis ikke må dere sette opp et tykt tau eller finne et lekestaativ hvor det er mulig å gå armgang. Eller kanskje dere heller vil lære åttetallsknute?

ANDAKT

Kristussymbolet.

UTSTYR

 • Norske flagg
 • Speiderloven
 • Raier
 • Tau
 • To klatretau/ kraftige jekkestropp
 • Eventuelt: Klatreseler, taubrems, klatretau, hjelm
 • Sag
 • Tynne raier
 • Kraftig tau

Foto: Lars Røraas